Phòng chống thiên tai


1・2土 (Thứ 7 của tuần thứ 1, 2) 17:00~17:30 Phòng chống thiên tai
Nhật Bản là quốc gia có nhiều thiên tai. Để có thể an tâm sinh sống tại Nhật thì người nước ngoài cũng cần phải tự mình trang bị những kiến thức về phòng chống thiên tai. Đây là chương trình phát thanh về thông tin kiến thức phòng chống thiên tai dành cho người Việt.