【FMわぃわぃTVインタビュー】仙台の朝鮮学校3/3〜復興の中、補助金凍結

2011年5月23日インタビュー
学校法人宮城朝鮮学園 東北朝鮮初中高級学校 尹鐘哲 学校長コメントは受け付けていません。