Tháng 3 năm 2024 (Phần 3) “Động đất và Sự phục hồi (3)” / 2024年3月(Part 3)「地震と復興 (3)」

住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2024年3月(Part 3)「地震と復興 (3)」 Tháng 3 năm 2024 (Phần 3) “Động đất và Sự … 続きを読む Tháng 3 năm 2024 (Phần 3) “Động đất và Sự phục hồi (3)” / 2024年3月(Part 3)「地震と復興 (3)」