Tháng 12 năm 2020 (lần thứ 1) “Giáo dục: trải nghiệm về kỳ thi trung học phổ thông” / 2020年12月(第1回)「教育:高校受験の経験」

「住みやすい日本を創るための情報発信番組」 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2020年12月(第1回)「教育:高校受験の経験」 Tháng 12 năm 2020 (lần thứ 1) “Giáo dục: … 続きを読む Tháng 12 năm 2020 (lần thứ 1) “Giáo dục: trải nghiệm về kỳ thi trung học phổ thông” / 2020年12月(第1回)「教育:高校受験の経験」