Tháng 8 năm 2019 “Những vấn đề liên quan đến kỳ thi vào cấp 3” / 2019年8月「外国人生徒にとっての高校進学と高校生活」

「住みやすい日本を創るための情報発信番組」 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2019年8月「外国人生徒にとっての高校進学と高校生活」 Tháng 8 năm 2019 “Những vấn đề liên qu … 続きを読む Tháng 8 năm 2019 “Những vấn đề liên quan đến kỳ thi vào cấp 3” / 2019年8月「外国人生徒にとっての高校進学と高校生活」