ระบบช่วยเหลือการเข้าศึกษาชั้นมัธยมปลาย

student image

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายช่วยเหลือช่วยเหลือค่าเล่าเรียนของโรงเรียนมัธยมปลาย

โรงเรียนรัฐบาล : รัฐช่วย 118,800 เยน ต่อปี
→ซึ่งเท่ากับว่าไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน

โรงเรียนเอกชน: รัฐช่วย 118,800 -396,000 เยน ต่อปี
→ท่านอาจจะต้องจ่ายเองเล็กน้อยหลังจากหักจากจำนวนเงินที่รัฐช่วยเหลือ (จะต้องจ่ายเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่จากการรายได้ของผู้ปกครอง)

รัฐจะชำระค่าเล่าเรียนให้กับทางโรงเรียน
ฉะนั้น นักเรียนและผู้ปกครองจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐโดยตรง

เมื่อได้เข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะแจกเอกสารอธิบายเกี่ยวกับระบบนี้
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ระบบนี้จะต้องยื่นคำร้องต่อทางโรงเรียน
ผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำร้องจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง

ผู้ที่สามารถใช้ระบบนี้ได้คือผู้ที่มีที่อยู่ในญี่ปุ่นและกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย

ประเภทของโรงเรียนที่ใช้ระบบนี้ได้มีดังต่อไปนี้
・โรงเรียนมัธยมปลาย โคโตกักโค (ประเภทเต็มวัน ประเภทตรงเวลา ประเภทเรียนระยะไกล)
※ยกเว้นสายเซนโคและสายเบคคะ
・โรงเรียนมัธยม จูโตเคียวอิคุกักโค ระดับชั้นมัธยมปลาย ※ยกเว้นสายเซนโคและสายเบคคะ
・โรงเรียนศึกษาพิเศษ โทะคุเบสึชิเอนกักโค ฝ่ายมัธยมปลาย
・โรงเรียนมัธยมปลายสายเฉพาะทาง โคโตเซนมงกักโค (1-3 ปี)
・โรงเรียนสายอาชีพ เซนชูกักโค (ระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมปลาย ,ระดับทั่วไป) โรงเรียนทุกประเภท

สามารถใช้ระบบนี้ที่โรงเรียนนักเรียนชาวต่างชาติได้เช่นกัน
เฉพาะโรงเรียนที่มีชื่ออยู่ในเว็บไซต์ข้างล่างนี้ที่สามารถใช้ระบบนี้ได้
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1307345.htm

อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้หากมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อนึงข้างล่างนี้
・ผู้ที่รายได้ของผู้ปกครองต่อปีมากกว่า 9,100,000 เยน (กรณีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทำงานอยู่ฝ่ายเดียว)
・ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายแล้ว
・ผู้ที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลายมากกว่า 36 เดือน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นขอ
นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปยื่นที่โรงเรียนที่ท่านรับการศึกษาอยู่
・ใบยื่นคำร้อง (จุคิวชิคะคุ นิงเท ชิยเซโชะ) (มีแจกที่โรงเรียน กรุณากรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม)
・สำเนามายนัมเบอร์การ์ด หรือ สำเนาจูมิงเฮียว ที่มีตัวเลขมายนัมเบอร์แสดงอยู่

ท่านอาจมีความจำเป็นต้องแสดงเอกสารเกี่ยวกับภาษี (ใบแสดงภาษี)แทนมายนัมเบอร์การ์ด ขึ้นอยู่กับระเบียบของจังหวัดที่ท่านอยู่
ขั้นตอนการยื่นขอนั้นแตกต่างกันในแต่ล่ะจังหวัด
ขอให้ท่านตรวจสอบด้วยตนเองว่าโรงเรียนของท่านมีขั้นตอนแบบไหนบ้าง

คนที่สามารถใช้ระบบนี้ได้ ต้องเป็นผู้ที่สำแดงภาษีพัฒนาท้องถิ่น (จิโฮจูมิงเซ) แล้วเท่านั้น
ฉะนั้น ขอให้ท่านยื่นสำแดงภาษี (จิโฮจูมิงเซ โนะ ชินโคคุ) ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือค่าเล่าเรียน

หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามโดยตรงกับทางโรงเรียนของท่าน

ท่าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

อ้างอิง
「高校生等への就学支援」(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm

「高校で勉強したい外国人のみなさんへ~高等学校等就学支援金制度のことを教えます~」(文部科学省・出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_education.html

この記事を他の言語で見る
中国語 インドネシア語 英語
韓国語 クメール語 スペイン語
タイ語 タガログ語 ネパール語
ベトナム語 ビルマ語 フランス語
ポルトガル語 ペルシア語 マレー語
モンゴル語 ロシア語 日本