Cara Hidup Baru

Ini ialah ringkasan “cara hidup baru” yang diumumkan oleh kerajaan Jepun. Ringkasan ini menyimpulkan perkara-perkara yang kita perlu waspada dalam…