Cara Hidup Baru

Ini ialah ringkasan “cara hidup baru” yang diumumkan oleh kerajaan Jepun. Ringkasan ini menyimpulkan perkara-perkara yang kita perlu waspada dalam kehidupan kita supaya penyakit baru COVID-19 tidak merebak. Sila rujuk ringkasan ini supaya tidak dijangkiti/menjangkiti penyakit tersebut. (*Kandungannya mungkin berubah…