Ada sistem bantuan untuk orang yang sedang mencari pekerjaan (Kyushokusha Shien Seido)!

“Sistem bantuan untuk orang yang sedang mencari pekerjaan” adalah sistem yang kerajaan membantu orang yang tidak mendapat insurans pekerjaan (Koyo Hoken) supaya mereka boleh mencari pekerjaan secepat yang mungkin.

ml

※ Sekiranya anda ingin mengetahui lebih banyak, sila tanya kepada Pejabat Pengaturan Pekerjaan di bandar anda.

●Syarat untuk menerima sokongan
Semua 1-4 di bawah
1. Memohon permintaan kerja ke Pejabat Pengaturan Pekerjaan
2. Tidak dilindungi oleh insurans pekerjaan dan tidak menerima subsidi pengangguran (Shitsugyo Kyufu)
3. Anda mempunyai keinginan dan kebolehan untuk bekerja
4. Pejabat Pengaturan Pekerjaan mengakui bahawa sokongan diperlukan
(Contoh)
Orang yang tidak menerima subsidi pengangguran
Orang yang mendapat subsidi pengangguran tetapi tidak dapat pekerjaan barudiambil
Seorang yang kehilangan pekerjaannya sendiri
Orang yang telah lulus sekolah tanpa pekerjaan diambil

 

●Tentang “latihan vokasional”

“Kursus asas” → Anda boleh mempelajari kemahiran asas dalam masa yang singkat sehingga anda dapat bekerja
“Kursus praktikal” → pelajari kemahiran yang diperlukan untuk jenis pekerjaan yang ingin anda lakukan
⮚ Masa latihan: 1 kursus 2 hingga 6 bulan
⮚ Untuk maklumat tertentu, lihat laman web Pejabat Pengaturan Pekerjaan

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

●Tentang “Subsidi kehadiran latihan vokasional”

<Kandungan>
100,000 yen sebulan
Wang untuk menghadiri “latihan vokasional”
Wang (*) di mana anda tinggal
(*) Hanaya kes bahawa Pejabat Pengaturan Pekerjaan mengakui keperluan and menukar rumah untuk latihan.

<Syarat untuk menerima>
1. Gajinya adalah maksimum 80,000 yen atau kurang sebulan
2. Gajinya keluarga adalah maksimum 250,000 yen atau kurang se bulan
3. Aset kewangan (simpanan, dll.) Seisi keluarga adalah 3 juta yen atau kurang
4. Tidak mempunyai tanah atau bangunan selain tempat tinggal saya sekarang
5. Menghadiri semua latihan
6. Tidak ada orang dalam keluarga yang mendapat subsidi yang sama.
7. Tidak perna mendapat subsidi daripada berbohong atau melakukan kesalahan dalam 3 tahun terakhir

* Anda mesti pergi ke Pejabat Pengaturan Pekerjaan dan bincang tentang pekerjaannya ketika anda menerima latihan dan selepas habis latihan (= perbincangan vokasional).

Sekiranya anda tidak dapat hidup hanya dengan “subsidi kehadiran latihan vokasional”, anda boleh meminjam wang (anda perlu mengembalikannya pada masa depan).
Untuk maklumat lebih lanjut, sila tanya Pejabat Pengaturan Pekerjaan .

 

● Prosedur
Prosedur untuk menerima latihan
1. Boleh memohon kepada Pejabat Pengaturan Pekerjaan di mana anda tinggal dan boleh beritahu mereka tentang Sistem bantuan untuk orang yang sedang mencari pekerjaan
   ↓
2. Boleh pilih kursus latihan di Pejabat Pengaturan Pekerjaan
   ↓
3. Memohon latihan di Pejabat Pengaturan Pekerjaan
   ↓
4. Menghantarkan borang permohonan di tempat latihan
   ↓
5. Ikuti ujian di mana anda berlatih (temu ramah dan menulis)
Untuk temu ramah dan test bertulis, minta Pejabat Pengaturan Pekerjaan dan boleh bersiap.
   ↓
6. Apabila anda menerima notis “Lulus”
Terima “Rancangan Sokongan Pekerjaan” di Pejabat Pengaturan Pekerjaan
   ↓
7. Dapatkan latihan
Adakan perbincangan vokasional di Pejabat Pengaturan Pekerjaan pada hari yang ditentukan

 

Prosedur untuk menerima
Subsidi kehadiran latihan vokasional
1. Beritahu mereka bahawa anda ingin menerima subsidi itu.
   ↓
2. Dapatkan dokumen dan kertas yang diperlukan untuk pemeriksaan awal subsidi (♦)
   ↓
3. Tulis dan serahkan dokumen untuk pemeriksaan awal subsidi (♠)
   ↓
4. Terima keputusan pemeriksaan awal
Terima dokumen untuk permohonan
   ↓
5. Memohon subsidi semasa perbincangan vokasional di Pejabat Pengaturan Pekerjaan

* Dalam kes berikut, anda tidak dapat menerima “subsidi kehadiran latihan vokasional”. ‥
Sila berhati-hati.

・ Kalau anda tidak pergi ke Pejabat Pengaturan Pekerjaan pada hari yang ditentukan
・ Kalau anda tidak menghadiri latihan / terlambat / kembali awal (walaupun sekali)
(Sijil diperlukan jika ada sebabnya. Sila hubungi kami)

 

(♠)Dokumen dan kertas yang diperlukan untuk pemeriksaan awal “subsidi kehadiran latihan vokasional”

・Dokumen yang menunjukkan nombor peribadi IC anda (contohnya Kad Nombor Saya)
Kad kediaman
Kertas diterima dari Pejabat Pengaturan Pekerjaan (♦)
Dokumen lain yang ditentukan (sila tanya di Pejabat Pengaturan Pekerjaan untuk maklumat lebih lanjut)

 

● Maklumat hubungan

Pejabat Pengaturan Pekerjaan di bandar tempat anda tinggal
Locasi Pejabat Pengaturan Pekerjaan dengan penterjemah (mulai Mei 2020)
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

 

<Rujukan / Sumber>

「求職者支援制度のご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 日本
ネパール語 ビルマ語 フランス語
ベトナム語 ペルシア語 ポルトガル語
マレー語 モンゴル語 ロシア語