Carta alir untuk menerima vaksin COVID-19

Vaksin COVID-19 boleh diambil secara percuma. Orang asing yang tidak ada kad penduduk dan orang yang pembebasan sementara juga dapat vaksinasi ❶ Anda akan menerima “tiket inokulasi (tiket kupon)” dan “pemberitahuan tentang vaksinasi COVID-19” dari kerajaan tempatan Masa yang anda…