Danh sách các cửa hàng

Thông tin những Cửa hàng
sẽ được đăng tải thêm

HAN cake & coffee

Thế hệ những người Việt Nam trẻ tuổi với những thử thách mô hình kinh doanh mới, người làm ra những chiếc bánh kem đẹp như một tác phẩm nghệ thuật

Xem chi tiết các cửa hàng

copyright©2023
“Tham quan Nhà hàng món ăn Việt Nam”
Phát triển cộng đồng đa văn hóa
FMYY X Văn phòng Quận Nagata
X Việt Nam yêu mến Kobe
Đã đăng ký bản quyền cấm sao chép, đăng tải.