Giới thiệu

Giới thiệu Trang web

Trong những năm gần đây, số lượng người Việt cư trú tại phường Nagata đã tăng lên.

Nhằm mục đích tạo ra một khu vực cộng đồng nơi mà mọi người có thể sống thoải mái bất kể nguồn gốc của họ. Trong 1 năm chúng tôi đã phỏng vấn những người Việt Nam đang điều hành các nhà hàng, cửa hàng Việt Nam ở phường Nagata.

Chúng tôi sẽ truyền tải từng câu chuyện dưới hình thức giới thiệu về cửa hàng mà chúng tôi đã được nghe từ cuộc phỏng vấn đến mọi người.

illust_menu6
Danh sách các cửa hàng

Thông tin những Cửa hàng sẽ được đăng tải thêm

HAN cake & coffee

Thế hệ những người Việt Nam trẻ tuổi với những thử thách mô hình kinh doanh mới, người làm ra những chiếc bánh kem đẹp như một tác phẩm nghệ thuật

Xem chi tiết các cửa hàng

copyright©2023
“Tham quan Nhà hàng món ăn Việt Nam”
Phát triển cộng đồng đa văn hóa
FMYY X Văn phòng Quận Nagata
X Việt Nam yêu mến Kobe
Đã đăng ký bản quyền cấm sao chép, đăng tải.