Ажил хайгчдад дэмжлэг үзүүлэх систем (кюүшёкүшя шиэн сэйдо) гэж  байдаг !

“Ажил хайгчдад дэмжлэг үзүүлэх систем” гэдэг нь, хөдөлмөрийн даатгал (коёо хокэн) авч чадаагүй хүнийг, аль болох хурдан ажил олоход дэмжлэг үзүүлж тусладаг систем юм. *Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл, оршин сууж буй хот, дүүргийнхээ Hello work -оос лавлана уу. ●Дэмжлэг…

Ахлах сургуульд суралцахад дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоо

Энэ нь ахлах сургуулийн сургалтын төлбөрийг төлөхөд, улсаас хөнгөлөлт дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоо юм. Улсын дунд сургууль: Жилд 118.800 хүртэлх иений хөнгөлөлт дэмжлэг авах боломжтой → Төлөх ёстой сургалтын төлбөр нь 0 иен болно гэсэн үг. Хувийн дунд сургууль: Жилд 118.800…