Богино хугацаагаар оршин суух статустай болон түр хугацаагаар суллагдсан зэрэг хүмүүс вакцин хийлгэх тухай

Богино хугацаагаар оршин суух статустай болон түр хугацаагаар суллагдсан, түр хугацаагаар суллагдахаар зөвшөөрлийн өргөдөл мэдүүлсэн зэрэг хүмүүс вакцин хийлгэх боломжтой. Вакцин үнэ төлбөргүй. 1.“Вакцин хийлгэх маягт” авна. Амьдарч байгаа газрынхаа засаг захиргааны байгууллагаас асууж зөвлөн, “Вакцин хийлгэх маягт” авна уу.…

Коронавирусын эсрэг вакцинжуулалтын явц

Коронавирусын эсрэг вакцин үнэ төлбөргүй хийгдэнэ. Түр хугацаагаар суллагдсан зэрэг оршин суугчийн бүртгэлгүй гадаадын иргэд ч вакцинд хамрагдах боломжтой. ❶ Орон нутгийн засаг захиргаанаас “Вакцин хийлгэх маягт (купон)” болон “Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг вакцинжуулалтын мэдэгдэл” шуудангаар очно. Бүс нутаг болон…

Ахлах сургуульд суралцахад дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоо

Энэ нь ахлах сургуулийн сургалтын төлбөрийг төлөхөд, улсаас хөнгөлөлт дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоо юм. Улсын дунд сургууль: Жилд 118.800 хүртэлх иений хөнгөлөлт дэмжлэг авах боломжтой → Төлөх ёстой сургалтын төлбөр нь 0 иен болно гэсэн үг. Хувийн дунд сургууль: Жилд 118.800…