Ур чадварын дадлагажигчийн оршинсуух статус(Зайрюүшикакү)-ын тухай

*2020 оны 10 сарын 19 ны өдрийн байдлаарх мэдээлэл Нутаг буцаж чадахгүй байгаа / дадлагаа үргэлжлүүлэх боломжгүй байгаа хүн ●Нутаг буцаж чадахгүй байгаа хүн ◆“Тусгай үйл ажиллагаа (Токүтэйкацүдоо) (6 сар, ажил хийх боломжтой)”, эсвэл “Тусгай үйл ажиллагаа (Токүтэйкацүдоо) (6 сар,…

Гадаад оюутны оршин суух статус(Зайрюүшикакү)-ын тухай

*2020 оны 10 сарын 19 ны өдрийн байдлаарх мэдээлэл Цаашдаа сургуульдаа үргэлжлүүлэн сурах хүн: ◆ “Гадаад оюутан” -ны (Рюүгакү)оршин суух статус -аа шинэчлэн сунгуулж болно. -Сурах сургууль нь өөрчлөгдсөн ч, шинэчлэн сунгуулж болно. -“Өөрийн оршин суух статусаас гадуур үйл ажиллагаа…