Коронавирусын эсрэг вакцинжуулалтын явц

Коронавирусын эсрэг вакцин үнэ төлбөргүй хийгдэнэ. Түр хугацаагаар суллагдсан зэрэг оршин суугчийн бүртгэлгүй гадаадын иргэд ч вакцинд хамрагдах боломжтой. ❶ Орон нутгийн засаг захиргаанаас “Вакцин хийлгэх маягт (купон)” болон “Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг вакцинжуулалтын мэдэгдэл” шуудангаар очно. Бүс нутаг болон…