Ажил хайгчдад дэмжлэг үзүүлэх систем (кюүшёкүшя шиэн сэйдо) гэж  байдаг !

“Ажил хайгчдад дэмжлэг үзүүлэх систем” гэдэг нь, хөдөлмөрийн даатгал (коёо хокэн) авч чадаагүй хүнийг, аль болох хурдан ажил олоход дэмжлэг үзүүлж тусладаг систем юм. *Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл, оршин сууж буй хот, дүүргийнхээ Hello work -оос лавлана уу. ●Дэмжлэг…