Богино хугацаагаар оршин суух статустай болон түр хугацаагаар суллагдсан зэрэг хүмүүс вакцин хийлгэх тухай

Богино хугацаагаар оршин суух статустай болон түр хугацаагаар суллагдсан, түр хугацаагаар суллагдахаар зөвшөөрлийн өргөдөл мэдүүлсэн зэрэг хүмүүс вакцин хийлгэх боломжтой. Вакцин үнэ төлбөргүй. 1.“Вакцин хийлгэх маягт” авна. Амьдарч байгаа газрынхаа засаг захиргааны байгууллагаас асууж зөвлөн, “Вакцин хийлгэх маягт” авна уу.…