Ахлах сургуульд суралцахад дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоо

Энэ нь ахлах сургуулийн сургалтын төлбөрийг төлөхөд, улсаас хөнгөлөлт дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоо юм. Улсын дунд сургууль: Жилд 118.800 хүртэлх иений хөнгөлөлт дэмжлэг авах боломжтой → Төлөх ёстой сургалтын төлбөр нь 0 иен болно гэсэн үг. Хувийн дунд сургууль: Жилд 118.800…