Chương trình bằng tiếng Việt! ベトナム語の番組10月から開始!


「Phòng chống thiên tai」「災害の備え」

1・2土 (Thứ 7 của tuần thứ 1, 2) 17:00~17:30 Phòng chống thiên tai
Nhật Bản là quốc gia có nhiều thiên tai. Để có thể an tâm sinh sống tại Nhật thì người nước ngoài cũng cần phải tự mình trang bị những kiến thức về phòng chống thiên tai. Đây là chương trình phát thanh về thông tin kiến thức phòng chống thiên tai dành cho người Việt.

「Phòng chống thiên tai」「災害の備え」
第一と第二土曜日 17時から17時半
日本はとても災害の多い国です。その日本で安心な生活を手に入れるため外国人も防災知識をもつことは重要です。 この番組はベトナム人のための防災の知恵を伝える番組です。