واکسیناسیون افرادی ازقبیل کسانی که برای مدت کوتاهی اقامت دارند یا بطورموقت ازبازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند:

  افرادی که برای مدت کوتاهی اقامت دارند یا بطور موقت از بازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند و یا برای گرفتن مجوزآزادی موقت درخواست داده اند نیز می توانند با واکسن کووید- ۱۹ واکسینه شوند. واکسیناسیون، رایگان است.…

شیوه ی جدید زندگی

در ذیل ،” شیوه ی جدید زندگی ” را که دولت اعلام نموده ، بطور خلاصه بیان کرده ایم. این مقاله، آنچه را که باید برای جلوگیری از شیوع بیماری ” کووید- ۱۹ ” مورد توجه قراردهید ، توضیح می…

مراحل واکسیناسیون کووید-۱۹

واکسن کووید-۱۹ را می توان بطور رایگان تزریق کرد. خارجیانی که برگه ی سکونت ندارند، مانند کسانی که بطور موقت ازبازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند و غیره، نیز می توانند واکسن بزنند. ❶ ” برگه ی واکسیناسیون (…

درباره ی “وضعیت اقامت” ( زایریوشیکاکو ) دانشجویان و دانش آموزان خارجی

*در ذیل، اطالعات در تاریخ ۱۹ اکتبر۲۰۲۰ می باشد. افرادی که ازاین ببعد نیز در مدرسه ادامه ی تحصیل میدهند ◆می توانند “وضعیت اقامت” (تحصیل در خارج از کشور ( ریوگاکو ) ) را تمدید کنند. -حتی اگر مدرسه عوض…

درصورتی که احتمال دادید به بیماری کووید- ۱۹مبتلا شده اید ، چکارخواهید کرد ؟

برای حفاظت خود و دیگران، لازم است آنچه را که صحیح است انجام دهید. ۱ -وقتی که مثل زمان سرماخوردگی تب یا سرفه دارید •تا آنجایی که می توانید از منزل خارج نشوید.از مدرسه یا محل کار خود مرخصی بگیرید.…