شیوه ی جدید زندگی

در ذیل ،” شیوه ی جدید زندگی ” را که دولت اعلام نموده ، بطور خلاصه بیان کرده ایم. این مقاله، آنچه را که باید برای جلوگیری از شیوع بیماری ” کووید- ۱۹ ” مورد توجه قراردهید ، توضیح می…

درباره ی “وضعیت اقامت” ( زایریوشیکاکو ) دانشجویان و دانش آموزان خارجی

*در ذیل، اطالعات در تاریخ ۱۹ اکتبر۲۰۲۰ می باشد. افرادی که ازاین ببعد نیز در مدرسه ادامه ی تحصیل میدهند ◆می توانند “وضعیت اقامت” (تحصیل در خارج از کشور ( ریوگاکو ) ) را تمدید کنند. -حتی اگر مدرسه عوض…