درصورتی که احتمال دادید به بیماری کووید- ۱۹مبتلا شده اید ، چکارخواهید کرد ؟

برای حفاظت خود و دیگران، لازم است آنچه را که صحیح است انجام دهید. ۱ -وقتی که مثل زمان سرماخوردگی تب یا سرفه دارید •تا آنجایی که می توانید از منزل خارج نشوید.از مدرسه یا محل کار خود مرخصی بگیرید.…