Cách thức cuộc sống mới

Chúng tôi xin phép tóm tắt lại “Cách thức cuộc sống mới” mà nhà nước đã công bố. Trong đó có viết những điều cần chú ý trong cuộc sống để bệnh do virus Corona chủng mới gây nên không…