Cách thức cuộc sống mới

Chúng tôi xin phép tóm tắt lại “Cách thức cuộc sống mới” mà nhà nước đã công bố. Trong đó có viết những điều cần chú ý trong cuộc sống để bệnh do virus Corona chủng mới gây nên không…

Khu phốsẽtrả3 tháng tiền thuê nhà giúp bạn

Những người bịmất việc làm, giảm việc làm do dịch coronavirus (còn gọi là COVID-19) và gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền thuê nhà có thểnhận “Tiền trợcấp đảm bảo chỗở.”(住居確保給付金) “Tiền trợcấp đảm bảo chỗở”do khu phốnơi…