Quầy tư vấn khi gặp khó khăn (mọi mặt đời sống, công việc, tiền bạc, tư cách lưu trú)

Không có tiền nên gặp khó khăn trong sinh hoạt, có nỗi lo về mặt tinh thần,
Không hiểu rõ về tiền thuế, lương hưu và thanh toán chi phí bảo hiểm, v.v.,
Bạn có thể trao đổi về những khó khăn khi sinh sống tại Nhật, và những điều chưa biết.

Tại đây chúng tôi xin giới thiệu những cổng thông tin có đối ứng bằng tiếng Việt.
Hướng dẫn về cổng thông tin của những ngôn ngữ khác có tại đây → https://tcc117.jp/facil/consult.html

●Đường dây nóng Yorisoi
(Trung tâm hỗ trợ tổng quát mang tính xã hội) (Điện thoại, Chat)

Điện thoại: 0120-279-338 (Miễn phí)

※Khi gọi từ tỉnh Iwate, tỉnh Miyagi, tỉnh Fukushima: 0120-279-226
Khi hướng dẫn phát ra, hãy nhấn phím 2.
Chat: Bạn có thể gửi tin nhắn bằng Messenger của Facebook.
https://www.facebook.com/yorisoi2foreign

Nội dung chi tiết về ngày, giờ đối ứng được viết tại trang web dưới đây.
https://www.since2011.net/yorisoi/vn/

●Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài (FRESC) Quầy hỗ trợ
(Điện thoại)

Bạn có thể trao đổi về những khó khăn do ảnh hưởng của vi rút corona chủng mới.
Điện thoại: 0120-76-2029 (Miễn phí)

Thứ hai ~ Thứ sáu 9 giờ sáng ~ 5 giờ chiều (Nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ)

Giải thích cũng có tại trang web dưới đây.
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006208.pdf

●Trung tâm hỗ trợ tư vấn tổng hợp cho người nước ngoài
(Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh) (Điện thoại)

Điện thoại: 03-3202-5535 / 03-5155-4039 (Có phí gọi điện)
Thứ hai, thứ tư 9 giờ sáng ~ 4 giờ chiều

Giải thích cũng có tại trang web dưới đây.
https://www.isa.go.jp/vi/consultation/center/index.html

●Hiệp hội quốc tế hóa khu vực lân cận

Bạn có thể tìm thấy từ trang web dưới đây.
(Hiệp hội quốc tế hóa chính quyền địa phương, Danh sách bằng tiếng Nhật, tiếng Anh)
Danh sách bằng tiếng Nhật:
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
Danh sách bằng tiếng Anh:
http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html
※Tùy vào cổng thông tin mà ngôn ngữ có thể đối ứng được sẽ khác.

●Quầy tư vấn của tổ chức phi chính phủ NGO lân cận

Bạn có thể tìm thấy từ trang web dưới đây.
(Mạng lưới liên đới với người nhập cư, Danh sách viết tiếng Nhật viết kèm theo tiếng Anh)
https://migrants.jp/network.html
※Tùy vào cổng thông tin mà ngôn ngữ có thể đối ứng được sẽ khác.

Trường hợp muốn tư vấn chi tiết hơn, có quầy riêng cho những nội dung tư vấn như dưới đây.

【Khi thất nghiệp không có việc làm, khi gặp khó khăn ở nơi làm việc】
Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài(Tổ chức pháp nhân NPO POSSE)
(Mail, Biểu mẫu, Điện thoại)

Mail: supportcenter@npoposse.jp
Biểu mẫu: Bạn có thể tư vấn từ biểu mẫu có tại trang web dưới đây.
https://foreignworkersupport.wixsite.com/mysite/tieng-viet
Điện thoại: 03-6699-9359 (Có phí gọi điện) ※Tiếng Nhật, tiếng Anh
Ngày thường: 5 giờ chiều ~ 9 giờ tối / Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ: 1 giờ chiều ~ 5 giờ chiều
(Nghỉ thứ 4)

・Đặc biệt, khi muốn tư vấn về điều kiện lao động,v.v 
●Số điện thoại tư vấn dành cho lao động nước ngoài
(Bộ Y Tế, Lao động và Phúc lợi) (Điện thoại)

Điện thoại: 0570-001-706 (Có phí gọi điện)

Thứ hai~thứ sáu: 10 giờ sáng~3 giờ chiều (Trừ khung giờ từ 12 giờ trưa~1 giờ chiều)
(Nghỉ dịp cuối năm đầu năm)

●Đường dây nóng tư vấn điều kiện lao động
(Bộ Y Tế, Lao động và Phúc lợi) (Điện thoại)

Điện thoại: 0120-531-406 (Miễn phí)

Thứ tư, Thứ sáu (Ngày thường): 5 giờ chiều ~ 10 giờ tối
Thứ tư, Thứ sáu (Ngày lễ), Thứ bảy: 9 giờ sáng ~ 9 giờ tối
(Nghỉ dịp cuối năm đầu năm)

●Góc tư vấn dành cho người lao động nước ngoài ở khu vực sinh sống

Bạn có thể tìm thấy từ trang dưới đây.
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/foreigner_vnm.pdf
Về tư vấn điều kiện lao động, v.v. giải thích cũng có tại trang web dưới đây.
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_vnm.html

・Đặc biệt khi muốn tư vấn về luật pháp và những việc liên quan đến nhân quyền
●Cung cấp thông tin đa ngôn ngữ Houterasu
(Trung tâm hỗ trợ Pháp luật Nhật Bản) (Điện thoại)

Điện thoại: 0570-078377 (Có phí gọi điện)
Thứ hai~Thứ sáu 9 giờ sáng ~ 5 giờ chiều

Giải thích cũng có tại trang web dưới đây.
https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html#cms279EF

●Điện thoại tư vấn nhân quyền bằng tiếng nước ngoai(Bộ Tư pháp ) (Điện thoại)

Điện thoại: 0570-090911 (Có phí gọi điện)
Thứ hai~Thứ sáu 9 giờ sáng ~ 5 giờ chiều (Nghỉ dịp cuối năm đầu năm)

●Cổng tiếp nhận tư vấn về nhân quyền qua Internet bằng tiếng nước ngoài
(Bộ Tư pháp)

Bạn có thể tư vấn từ URL ghi dưới đây
Trang tư vấn bằng tiếng Việt: https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_vi.html

● Cục Tư pháp của khu vực sinh sống

Bạn có thể tìm thấy từ trang web dưới đây. (Danh sách chỉ bằng tiếng Nhật)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

Về tư vấn tại Bộ Tư pháp, Cục Tư pháp, giải thích cũng có tại trang dưới dây.
http://www.moj.go.jp/content/001282103.pdf

・Khi có khó khăn trong thực tập kỹ năng 
●Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế (OTIT) Tư vấn tiếng mẹ đẻ
(Web, Điện thoại, Thư tay)

Tư vấn web: Có thể sử dụng 24 giờ (Đối ứng trong khung giờ tư vấn điện thoại)
Điện thoại: 0120-250-168 (Miễn phí)

Thứ hai ~ Thứ sáu 11 giờ sáng ~ 7 giờ tối / Thứ bảy 9 giờ sáng ~ 5 giờ chiều
(Nghỉ dịp cuối năm đầu năm)

Thư tay: Viết trong thư việc muốn tư vấn và địa chỉ liên lạc của bạn kèm theo phương thức liên hệ mong
muốn. Hãy gửi đến địa chỉ dưới đây.

108-0022
Tokyo, Minato-ku, Kaigan 3-9-15 LOOP-X Building 3F
Gaikokujinn Ginojishu Kiko Ginojishu-bu Enjyo-ka

Giải thích cũng có tại trang web dưới đây.
https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/

・Khi muốn tìm việc
●Hello Work (Văn phòng ổn định việc làm công cộng)

Có thể gọi điện tới Hello Work bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật.
Điện thoại: 0800-919-2908 (Có phí gọi điện)

Thứ hai ~ Thứ sáu 8 giờ 30 phút sáng ~ 6 giờ chiều / Thứ bảy 10 giờ sáng ~ 5 giờ chiều
(Nghỉ Chủ nhật, Ngày lễ, Dịp cuối năm đầu năm)

Giải thích cũng có tại trang web dưới đây.
Cơ sở Hello Work có thể nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật cũng được đăng tải.
(Danh sách Hello Work bằng tiếng Nhật.)
https://www.mhlw.go.jp/content/000673012.pdf

【Khi muốn tư vấn về y tế lúc ốm bệnh,v.v.】
●Trung tâm tư vấn – Trung tâm thông tin y tế quốc tế AMDA
(Điện thoại)

Điện thoại: 03-6233-9266 (Có phí gọi điện)
Thứ tư của tuần thứ 2 / thứ 4 trong tháng 10 giờ sáng ~ 4 giờ chiều
(Nghỉ ngày lễ và dịp cuối năm đầu năm)

Giải thích cũng có tại trang web dưới đây.
https://www.amdamedicalcenter.com/welcome/ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t

●Quầy tư vấn điện thoại Bộ Y Tế, Lao động và Phúc lợi về vi rút corona chủng mới
(Điện thoại)

Điện thoại: 0120-565653 (Miễn phí)
Đối ứng 365 ngày 10 giờ sáng ~ 7 giờ tối

【Khi đang gặp khó khăn vì bạo lực gia đình】
●Tư vấn bao lực gia đình +
(Văn phòng Nội các, Trung tâm hỗ trợ tổng quát mang tính xã hội)

Chat: Từ CHAT của trang web dưới đây
https://soudanplus.jp/vi/index.html
Điện thoại: 0120-279-889 (Miễn phí) ※Chỉ có tiếng Nhật
Mail: Từ MAIL của trang web ※Chỉ có tiếng Nhật

この記事を他の言語で見る
インドネシア語 英語 韓国語
スペイン語 タイ語 タガログ語
中国語 ネパール語 ビルマ語
ベトナム語 ポルトガル語 クメール語
日本語