お知らせ

【For Tagalog speakers】Impormasyon Sa Wikang Tagalog Para Sa Maginhawang Pamumuhay  May QR Code Na!

Impormasyon Sa Wikang Tagalog Para Sa Maginhawang Pamumuhay  May QR Code Na!

Ang QR Code collection na maaari niyong i-access ang iba`t  ibang  impormasyon tungkol  sa pamumuhay、gamit ang QR Code.
Samantalin natin ang pagkakataon ito,  I-download natin.

QRcode_tagalog202109