Pamamaraan ng Bagong Pamumuhay

Ibinuod namin ang “Pamamaraan ng Bagong Pamumuhay” na inihayag ng bansa. Para hindi kumalat ang sakit na Covid-19 ay nakasulat kung ano ba ang mga kinakailangang pag-iingat sa pamumuhay. Gawing sanggunian para hindi magkasakit/hindi mahawaan. (*Ang mga nilalaman ay maaaring…