سیستم پشتیبانی مالی برای ورود به دبیرستان و غیره

student image

سیستمی است که توسط آن ، دولت می تواند درپرداخت شهریه ی دبیرستان وغیره کمک کند.

دبیرستان دولتی : می توانید سالانه تا مبلغ ۱۱۸۸۰۰ ین بعنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت کنید.
←هزینه ی شهریه برای شما صفر خواهد بود.

دبیرستان خصوصی : می توانیدسالانه از مبلغ ۱۱۸۸۰۰ین تا ۳۹۶۰۰۰ین کمک هزینه تحصیلی دریافت کنید.
←ممکن است مقداری از هزینه ی شهریه باقی بماند. ( میزان پول پرداختی ، بسته به درآمد والدین تغییر می کند.)

هزینه ی شهریه از طرف دولت ، به مدرسه پرداخت می شود.
دانش آموزان و خانواده ها، مستقیما هیچ پولی دریافت نخواهند کرد.

هنگام ورود به مدرسه ، شما را در مورد این سیستم راهنمایی خواهند کرد.
افرادی که می خواهند از این سیستم استفاده کنند، لطفا درخواست خود را به مدرسه بدهند.
افرادی که درخواست ندهند، باید هزینه ی تحصیلات را خودشان بپردازند.

کسانی که می توانند از این سیستم استفاده کنند :
افرادی که در ژاپن آدرس دارند و به دبیرستان و غیره می روند.

مدارسی که از این سیستم استفاده می کنند:
・دبیرستانهای (کوتو گاکو ) ( با سیستم تمام وقت ، پاره وقت ، مکاتبه ای ) * به استثنای دوره های پیشرفته و تخصصی
・دوره ی دوم اموزش متوسطه ( چوتو. کیو ایکو گاکو ) * به استثنای دوره های پیشرفته و تخصصی
・بخش دبیرستان مدارس استثنایی ( توکوبتسو شی ان گاکو )
・دانشکده ی فناوری ( کوتو سن مون گاکو ) ( از سال اول تا سوم )
・هنرستان فنی و حرفه ای (سنشو گاکو ) ( دوره های عالی/ دوره های عمومی ) ، مدارس متفرقه

همچنین برای مدارس مخصوص خارجیان نیز استفاده می شود.
فقط برای مدارسی که نام آنها در وبسایت زیرآمده است، قابل استفاده می باشد.
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1307345.htm

با اینحال، کسانی که حتی یکی از موارد ذیل درباره ی آنها صدق می کند، نمی توانند از این سیستم استفاده کنند.
・کسانی که درآمد سالانه ی سرپرست آنها حدودا بیش از ۹۱۰۰۰۰۰ ( نه میلیون و یکصد هزار ) ین باشد.
・قبلا از دبیرستان فارغ التحصیل شده باشد.
・افرادی که بیش از۳۶ ماه در دبیرستان بوده اند.

آنچه که موقع درخواست نیاز دارید.
لطفا ملزومات زیر را به مدرسه ای که می روید، ارایه دهید.
・” فرم درخواست تعیین صلاحیت برای دریافت کمک مالی ” [ جوکیوشیکاکو نینته یی شین سه یی شو ] ( که می توانیدآن را از مدرسه بگیرید. فرم را پر کنید. )
・یک نسخه کپی از کارت ” مای نامبر ” ویا کپی از کارت اقامت که شماره ی کارت ” مای نامبر ” شما روی آن نوشتهشده باشد یا غیره.

ممکن است بجای کپی کارت ” مای نامبر ” یا غیره ، ارایه ی مدارک مربوط به مالیات ( گواهی مالیاتی ) لازم باشد.
این ، بسته به استانی که مدرسه در آن قرار گرفته ، متفاوت است.
لطفا به راهنمایی های مدرسه با دقت گوش کنید.

فقط کسانی می توانند از این سیستم استفاده کنند که مراحل مالیاتی ( مالیات اقامت محلی ) را انجام داده باشند.
لطفا قبل از اقدام به درخواست، حتما مراحل ( اعلام مالیات اقامت محلی ) را انجام دهید.

درصورت داشتن هر پرسشی، لطفا از دفتر دبیرستان سوال بفرمایید.

همچنین می توانید توضیحات دقیقی از این سیستم را در وبسایت وزارت آموزش ، فرهنگ ، ورزش ، علوم و فناوری مشاهده کنید. ( فقط به زبان ژاپنی )
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

” منابع / مراجع ”
「高校生等への就学支援」(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm

「高校で勉強したい外国人のみなさんへ~高等学校等就学支援金制度のことを教えます~」(文部科学省・出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_education.html

この記事を他の言語で見る
中国語 インドネシア語 英語
韓国語 クメール語 スペイン語
タイ語 タガログ語 ネパール語
ベトナム語 ビルマ語 フランス語
ポルトガル語 ペルシア語 マレー語
モンゴル語 ロシア語 日本