Tiêm vắc xin cho người lưu trú ngắn hạn, người được phóng thích tạm thời v.v.

Người lưu trú ngắn hạn, người đang được phóng thích tạm thời, người đang xin được phóng thích tạm thời v.v. cũng có thể được tiêm vắc xin corona. Vắc xin này được tiêm miễn phí.

1. Nhận phiếu tiêm vắc xin

Xin hãy tư vấn với cơ quan hành chính của khu vực nơi mình đang sinh sống, và nhận phiếu tiêm vắc xin.

・Người có tư cách lưu trú từ 3 tháng trở xuống. Người có tư cách lưu trú là “Ngoại giao (gaiko)”, “ Công vụ (koyo)” và “lưu trú ngắn hạn (tankitazai)”
(Trường hợp không thể về nước do Corona, và đã ở Nhật trên 3 tháng)

Bưu thiếp như dưới đây sẽ được gửi đến từ Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú

card1

card2

① Bưu thiếp
② Hãy mang giấy tờ chứng minh nhân thân (hộ chiếu v.v.) đến cơ quan hành chínhNếu không có bưu thiếp, hãy mang đi những giấy tờ như sau:
① Giấy tờ cho biết thực trạng nơi ở (Giấy tờ chứng minh thanh toán tiền gas điện nước v.v.)
② Giấy tờ chứng minh nhân thân (hộ chiếu v.v.)

Người đang được phóng thích tạm thời

①Giấy phép phóng thích tạm thời, hoặc thông báo về việc phóng thích tạm thời từ Cục quản lý nhập cảnh của các khu vực
②Hãy mang giấy tờ chứng minh nhân thân (hộ chiếu v.v.)
đến đến cơ quan hành chính

Người đang xin phép được phóng thích tạm thời

①Giấy tờ cho biết thực trạng nơi ở (Giấy tờ chứng minh thanh toán tiền gas điện nước v.v.)
②Hãy mang giấy tờ chứng minh nhân thân (hộ chiếu v.v.)
đến đến cơ quan hành chính

vn

※Giấy tờ cần thiết đề nhận phiếu tiêm vắc xin khác nhau tùy cơ quan chính quyền địa phương. Về chi tiết, xin hãy hỏi cơ quan hành chính.
※Khi không thể chuẩn bị những loại giấy tờ ① và ② như trên, trước tiên hãy tư vấn với quầy tư vấn hoặc cơ quan hành chính

2. Đặt hẹn tiêm vắc xin

Đặt hẹn với trang web nhận đặt hẹn hoặc trung tâm cuộc gọi v.v.
Phương pháp đặt hẹn v.v. được đăng ở trang dưới đây
https://tcc117.jp/facil/covid-ml-info/vi/quy-trinh-cho-den-khi-tiem-vac-xin-corona/
Về chi tiết, xin hãy hỏi cơ quan hành chính

3. Quầy tư vấn về tiêm vắc xin

Về việc gặp vấn đề khó khăn về tiêm vắc xin:

・Trung tâm tư vấn về vắc xin ngừa virus Corona chủng loại mới dành cho người nước ngoài (Do CINGA đứng ra tổ chức)
03-6261-6356
10:00 sáng ~ 4:00 chiều Thứ Hai ~Thứ Sáu
(Nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ)

※Ngôn ngữ đối ứng là tiếng Nhật dễ hiểu, những vẫn có thể được nối đến nơi có thể đối ứng bằng ngôn ngữ khác
Trang hướng dẫn:
https://www.cinga.or.jp/2108/(Tiếng Nhật, tiếng Việt)
https://www.cinga.or.jp/2167/(Chỉ có tiếng Nhật / Có cả danh sách những quầy tư vấn của khu vực)

・Hiệp hội giao lưu quốc tế của khu vực mình đang sống v.v.
Có thể tìm từ trang dưới đây
Tiếng Nhật:http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
Tiếng Anh:http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html

・Bộ phận trợ giúp FRESC (Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú)
0120-76-2029
9:00 sáng ~ 5:00 chiều Thứ Hai ~Thứ Sáu
(Nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ)
Ngôn ngữ đối ứng:
Tiếng Nhật dễ hiểu, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (chữ Giản thể, chữ Phồn thể), tiếng Hàn Quốc- Triều Tiên, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Thái, tiếng Indonexia, tiếng Tagalog, tiếng Myanmar, tiếng Khmer, tiếng Mông Cổ, tiếng Pháp, tiếng Shinhala, tiếng Urdu, tiếng Bengali

※Đầu tiên sẽ nói chuyện bằng tiếng Nhật dễ hiểu, sau đó sẽ có phiên dịch và có thể nói chuyện bằng những ngôn ngữ như trên

Về việc đặt lịch hẹn:
Hãy tư vấn với cơ quan hành chính nhà nước khu vực nơi mình đang sinh sống.

《 Nguồn, tham khảo 》
“ Hỗ trợ tiêm vắc xin đa ngôn ngữ FRESC” (Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú)
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html

Bưu thiếp được gửi đến từ Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú
https://www.moj.go.jp/isa/content/001357058.pdf

“Về việc tiêm chủng phòng ngừa bệnh liên quan đến chứng lây nhiễm virus Corona chủng loại mới dành cho người nước ngoài đang lưu trú tại Nhật ngoài những người nước ngoài có thể lưu trú tại Nhật theo quy định của luật nhập cảnh v.v.” (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763148.pdf

“【Tái bản đặc biệt】Về chế độ đối xử với người nước ngoài trong việc tiêm vắc xin phòng ngừa chứng lây nhiễm virus Corona chủng loại mới” (Tổ chức pháp nhân hoạt động phi lợi nhận đặc định Mạng lưới toàn quốc liên đới với người di trú)
https://migrants.jp/news/blog/20210803.html

“Trung tâm tư vấn về vắc xin ngừa virus Corona chủng loại mới dành cho người nước ngoài Do CINGA đứng ra tổ chức” (CINGA)
https://www.cinga.or.jp/2108/

Khi muốn tiêm vắc xin Tư vấn dành cho người nước ngoài nơi bạn đang sống (CINGA)
https://www.cinga.or.jp/2167/

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 クメール語 スペイン語
タイ語 タガログ語 中国語
ネパール語 ビルマ語 フランス語
ベトナム語 ペルシア語 ポルトガル語
マレー語 モンゴル語 ロシア語
ベトナム語 日本