タガログ語 神戸市区役所•支所夜間開設時間変更のお知らせ。 Espesyal na counter sa gabi ng Kobe City Ward Office / Branch Office


タガログ語 神戸市区役所•支所夜間開設時間変更のお知らせ。
Espesyal na counter sa gabi ng Kobe City Ward Office / Branch Office

Tungkol sa espesyal na counter ng Kobe City Ward Office sa gabi ng mga regular na araw.

Ang espesyal na counter sa gabi ay ang tanggapan sa ward/ branch office na pinalawig ang oras hanggang alas-otso ng gabi (alas-siyete kwarenta y sinko ang huling tanggap) tuwing huwebes para sa iba’t ibang pamamaraan ng proseso tulad ng paglipat ng tirahan at iba pa.

Dahil sa epekto ng bagong coronavirus, ang espesyal na counter tuwing Huwebes ng gabi ay sarado hanggang Mayo 6, Miyerkules.

Magsasara ang tanggapan ng ward at branch office ng alas-sinko y medya kung Huwebes.

[Araw na suspendido]

Abril 9 (Huwebes), Abril 16 (Huwebes), Abril 23 (Huwebes), Abril 30 (Huwebes)