ベトナム語 神戸市区役所・支所 木曜夜間開設時間の変更お知らせ。 Quầy giao dịch đặc biệt vào ban đêm của chi nhánh• toà hành chính thành phố Kobe.


ベトナム語 神戸市区役所・支所 木曜夜間開設時間の変更お知らせ。
Quầy giao dịch đặc biệt vào ban đêm của chi nhánh• toà hành chính thành phố Kobe.
Về việc quầy giao dịch đặc biệt vào ban đêm ngày thường của tất cả toà hành chính thành phố Kobe.
Quầy giao dịch đặc biệt vào ban đêm ngày thường được kéo dài thời gian mở cửa đến 20 giờ thứ 5 hàng tuần ( thời gian tiếp nhận cuối giờ là 19 giờ 45 phút), tiếp nhận làm các thủ tục cho việc chuyển nhà.
Vì ảnh hưởng của virút Corona chủng mới nên quầy giao dịch đặc biệt vào ban đêm của ngày thứ 5 sẽ nghỉ cho đến ngày 6 tháng 5
Vì thế dù ngày thứ 5 nhưng chi nhánh• toà hành chính sẽ đóng cửa vào 17 giờ 30 phút
< Ngày tạm nghỉ >
Ngày 9 tháng 4 ( thứ 5) ,
Ngày 16 tháng 4 ( thứ 5), Ngày 23 tháng 4 ( thứ 5) , Ngày 30 tháng 4 ( thứ 5)