واکسیناسیون افرادی ازقبیل کسانی که برای مدت کوتاهی اقامت دارند یا بطورموقت ازبازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند:

 

افرادی که برای مدت کوتاهی اقامت دارند یا بطور موقت از بازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند و یا برای گرفتن مجوزآزادی موقت درخواست داده اند نیز می توانند با واکسن کووید- ۱۹ واکسینه شوند.
واکسیناسیون، رایگان است.

۱- برگه ی واکسیناسیون بگیرید.

لطفا برای گرفتن برگه ی واکسیناسیون، با شهرداری منطقه ی سکونت خود مشورت کنید.

・اشخاصی که اقامت (زایریوشیکاکو) ۳ماهه یا کمتر از آن را دارند، افراد با ویزای دیپلماتیک(گایکو)، رسمی (کویو) و اقامت کوتاه مدت (تانکی تایزای)
(درصورتیکه بعلت شیوع کرونا نتوانسته اید به کشور خود بازگردید و بیش از۳ ماه است که درژاپن می باشید)

کارت پستی زیر را از اداره ی مهاجرت ژاپن دریافت خواهند کرد.

card1

card2

(۱) کارت پستی
(۲) کارت شناسایی (گذرنامه و غیره)
لطفا این دو مدرک بالا را به شهرداری محل سکونت خود ببرید.درصورت نداشتن کارت پستی، لطفا مدارک ذیل را باخود همراه داشته باشید.
(۱) مدارکی که وضعیت واقعی سکونت شما را نشان میدهد
(گواهی پرداخت هزینه های خدمات عمومی و غیره)
(۲) کارت شناسایی (گذرنامه و غیره)

افرادی که بطورموقت ازبازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزادشده اند.

لطفا مدارک ذیل را به شهرداری محل سکونت خود ببرند.
(۱) مجوز آزادی موقت یا اطلاعیه ی آزادی موقت دریافتی از اداره مهاجرت درهرمنطقه.
(۲) کارت شناسایی (گذرنامه و غیره)

افرادی که برای گرفتن مجوزآزادی موقت درخواست داده اند.

لطفا مدارک ذیل را به شهرداری محل سکونت خود ببرند.
(۱) مدارکی که وضعیت واقعی سکونت شما را نشان میدهد
(گواهی پرداخت هزینه های خدمات عمومی و غیره)
(۲) کارت شناسایی (گذرنامه و غیره)

pr

* مدارک مورد نیاز برای دریافت برگه ی واکسیناسیون، بسته به هر شهرداری متفاوت است. لطفا جزییات را از شهرداری محل سکونت خود جویا شوید.
* درصورتیکه نمی توانید موارد (۱) یا (۲) در بالا را تهیه کنید، در ابتدا با دفاتر پیشخوان مشاوره یا شهرداری محل سکونت خود مشاوره کنید.

۲- برای واکسیناسیون وقت بگیرید.

برای وقت گرفتن،از طریق سایت رزرواسیون یا مرکز تلفن وغیره ، اقدام کنید.
نحوه ی رزرو و غیره درصفحه ی وبسایت زیر نوشته شده است.

https://tcc117.jp/facil/covid-ml-info/fa/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%88%db%8c%d8%af-%db%b1%db%b9/
برای آگاهی از اطلاعات بیشتر، از شهرداری منطقه ی سکونت خود سوال بفرمایید.

۳- پیشخوان مشاوره برای واکسیناسیون

درمورد مشکلاتی که در واکسیناسیون دارید :

・مرکز مشاوره ی واکسیناسیون کووید-۱۹ مخصوص خارجیان (سازمان دهنده CINGA)
۰۳-۶۲۶۱-۶۳۵۶
روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰صبح تا ۴ بعدازظهر
(شنبه ها، یکشنبه ها و تعطیلات رسمی، تعطیل می باشد.)
* زبان پشتیبانی شده، ژاپنی آسان می باشد اما به زبانهای دیگری هم پشتیبانی شده است.
راهنمای صفحات:
https://www.cinga.or.jp/2108/
(زبانهای ژاپنی، انگلیسی، ویتنامی)
https://www.cinga.or.jp/2167/
(فقط ژاپنی/ فهرست اسامی پیشخوانهای مشاوره ی محلی نیز در این صفحه موجود است.)

می توانید انجمن تبادلات بین المللی واقع در منطقه ی محل سکونت خود و یا مکانهایی از این قبیل را در صفحه ی ذیل پیدا کنید.
زبان ژاپنی:http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
زبان انگلیسی:http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html

・FRESC میز راهنمای ( اداره ی مهاجرت ژاپن )
۰۱۲۰-۷۶-۲۰۲۹
روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹صبح تا ۵ بعدازظهر
(شنبه ها، یکشنبه ها و تعطیلات رسمی، تعطیل می باشد.)
زبان های پشتیبانی شده: زبان ژاپنی ساده، انگلیسی ، چینی ( ساده شده/سنتی )، کره ای، اسپانیایی، پرتغالی، ویتنامی ، نپالی ، تایلندی،
اندونزیایی، تاگالوگی، میانماری، خمری، مغولی، فرانسوی، زبان سینهارا، اردو، بنگالی
* در ابتدا به ژاپنی ساده صحبت می کنیم. سپس مترجم می آید که می توانید به یکی از زبان هایی که در بالا آمده، مشورت بفرمایید.

درمورد نوبت گرفتن:
لطفا با شهرداری منطقه ی محل سکونت خود مشورت کنید.

《 منابع/ مراجع 》
「FRESC多言語ワクチン接種サポート」(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html
出入国在留管理庁から送るはがき
https://www.moj.go.jp/isa/content/001357058.pdf

「入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対する
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763148.pdf

「【特別転載】新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の外国人に対する取り扱いについて」
(特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク)
https://migrants.jp/news/blog/20210803.html

「CINGA主催 外国人新型コロナワクチン相談センター」(CINGA)
https://www.cinga.or.jp/2108/

「ワクチンをうけたい あなたのまちの外国人相談」(CINGA)
https://www.cinga.or.jp/2167/

 

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 クメール語 スペイン語
タイ語 タガログ語 中国語
ネパール語 ビルマ語 フランス語
ベトナム語 ペルシア語 ポルトガル語
マレー語 モンゴル語 ロシア語
ベトナム語 日本