ช่องทางขอคำปรึกษาเมื่อประสบปัญหา (เรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั่วไป, เรื่องงาน, การเงิน, สถานะการอยู่อาศัย )

สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ชีวิตหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในระหว่างที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
เช่น มีปัญหาในการใช้ชีวิตเพราะไม่มีเงินใช้จ่าย, มีเรื่องกลุ้มใจด้านสุขภาพจิต,
ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษี, เงินบำนาญ, หรือค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เป็นต้น

ได้ทำการรวบรวมรายชื่อช่องทางที่รับปรึกษาด้วยภาษาไทย
สำหรับช่องทางที่รับปรึกษาด้วยภาษาอื่น ๆ คลิกที่นี่ → https://tcc117.jp/facil/consult.html

●โยริโซอิ ฮอทไลน์ (สายด่วนช่วยเหลือชาวต่างชาติ)
(ศูนย์ให้ความช่วยเหลือสังคมโดยรวม) (โทรศัพท์ / แชทข้อความ)

โทรศัพท์ : 0120-279-338 (ไม่เสียค่าโทรศัพท์)
*กรณีที่ท่านโทรมาจากจังหวัดอิวะเตะ, จังหวัดมิยะกิ, จังหวัดฟุคุชิมะ ขอให้ท่านโทรมาที่หมายเลข : 0120-279-226
เมื่อได้ยินเสียงตอบรับ ขอให้กดหมายเลข 2
แชทข้อความ : สามารถส่งข้อความมาทางเมสเซนเจอร์ของเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/yorisoi2foreign

ขอให้ดูลิงค์ด้านล่างสำหรับรายละเอียด เช่น วันและเวลาที่ให้คำปรึกษา เป็นต้น
https://www.since2011.net/yorisoi/th/

●ศูนย์ช่วยเหลือ FRESC (เฟรสุค) งานให้คำปรึกษา(โทรศัพท์)

สามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
โทรศัพท์ : 0120-76-2029 (ไม่เสียค่าโทรศัพท์)
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00-17:00 (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

มีอธิบายรายละเอียดที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ด้วย
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006210.pdf

●สมาคมเทศบาลนานาชาติในท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่

สามารถหาได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ (สมาคมเทศบาลนานาชาติ / รายชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ)
รายชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่น : http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
รายชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html
* ภาษาที่รองรับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน

●ช่องทางขอคำปรึกษากับองค์กร NGO ต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่

สามารถหาได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ (เครือข่ายทั่วประเทศเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันกับผู้ย้ายถิ่นต่างชาติ (เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) / รายชื่อเขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ)
https://migrants.jp/network.html
* ภาษาที่รองรับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร

มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านดังต่อไปนี้ สามารถติดต่อไปได้ในกรณีที่ต้องการปรึกษาอย่างละเอียดเฉพาะด้าน

【กรณีที่ตกงานไม่มีงานทำ กรณีที่มีปัญหาในที่ทำงาน】
・โดยเฉพาะกรณีที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการว่าจ้าง เป็นต้น
●บริการให้คำปรึกษาสำหรับแรงงานต่างชาติ
(กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ) (โทรศัพท์)

โทรศัพท์ :0570-001-712 (เสียค่าโทรศัพท์)
วันพุธ เวลา 10:00-15:00 (หยุดให้บริการระหว่างเวลา 12:00-13:00)
(หยุดช่วงวันหยุดปีใหม่)

●สายด่วนปรึกษาปัญหาแรงงาน
(กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ) (โทรศัพท์)

โทรศัพท์ : 0120-613-802 (ไม่เสียค่าโทรศัพท์)
วันพฤหัสบดี (วันธรรมดา) เวลา 17:00-22:00 /
วันพฤหัสบดี (กรณีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์), วันอาทิตย์ เวลา 9:00-21:00
(หยุดช่วงวันหยุดปีใหม่)

●หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ทำงานชาวต่างชาติในท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่

สามารถหาได้จากหน้าเว็บไซต์ด้านล่างนี้
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/foreigner_tha.pdf

สำหรับการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการว่าจ้าง เป็นต้น มีอธิบายอยู่ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้ด้วย
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_tha.html

・โดยเฉพาะกรณีที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายหรือสิทธิมนุษยชน
●โฮเทะระสุ ให้บริการข้อมูลด้วยภาษาต่างประเทศ
(ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายญี่ปุ่น) (โทรศัพท์)

โทรศัพท์ : 0570-078377 (เสียค่าโทรศัพท์)
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00-17:00

มีอธิบายรายละเอียดที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html#cms3D85B

●สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับชาวต่างชาติ
(กระทรวงยุติธรรม) (โทรศัพท์)

โทรศัพท์ : 0570-090911 (เสียค่าโทรศัพท์)
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00-17:00 (หยุดช่วงวันหยุดปีใหม่)

●สำนักงานยุติธรรมในท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่

สามารถหาได้จากหน้าเว็บไซต์ด้านล่างนี้ (รายชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่น)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

สำหรับการขอคำปรึกษาที่กระทรวงยุติธรรม / สำนักงานยุติธรรม มีอธิบายอยู่ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้ด้วย
http://www.moj.go.jp/content/001316274.pdf

・กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานด้านเทคนิค 
●องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสําหรับชาวต่างชาติ (OTIT) ปรึกษาด้วยภาษาที่ท่านเข้าใจ
(ทางเว็บไซต์ / โทรศัพท์ / จดหมาย)

ให้คำปรึกษาทางเว็บไซต์ : สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง (จะทำการตอบกลับในเวลาทำการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์)

โทรศัพท์ : 0120-250-198 (ไม่เสียค่าโทรศัพท์)
วันพฤหัสบดี, วันเสาร์ เวลา 11:00-19:00 (หยุดช่วงวันหยุดปีใหม่)

จดหมาย : กรุณาเขียนเรื่องที่ท่านต้องการปรึกษา ช่องทางติดต่อกลับและวิธีติดต่อกลับที่ท่านต้องการไว้ในจดหมาย
และส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

Support Division, Technical Intern Training Department
Organization for Technical Intern Training
3F LOOP-X Building
3-9-15, Kaigan, Minato-ku, Tokyo
108-0022

มีอธิบายอยู่ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้ด้วย
https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

・กรณีที่ต้องการหางาน
●ฮัลโหลเวิร์ค (สำนักงานสวัสดิการอาชีพ)

สามารถโทรศัพท์ไปที่ฮัลโหลเวิร์คด้วยภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น
โทรศัพท์ : 0800-919-2906 (เสียค่าโทรศัพท์)
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30-18:00 / วันเสาร์ เวลา 10:00-17:00
(หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงวันหยุดปีใหม่)

มีอธิบายอยู่ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้ด้วย
และมีรายชื่อของฮัลโหลเวิร์คที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วย
https://www.mhlw.go.jp/content/000673013.pdf

【กรณีที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น เจ็บป่วย เป็นต้น】
●ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานพยาบาลนานาชาติ แอมด้า (โทรศัพท์)

โทรศัพท์ : 03-6233-9266 (เสียค่าโทรศัพท์)
วันอังคาร เวลา 10:00-16:00 (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงวันหยุดปีใหม่)

มีอธิบายอยู่ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้ด้วย


https://www.amdamedicalcenter.com/welcome/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

●รับปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (โทรศัพท์)

โทรศัพท์ : 0120-565653 (ไม่เสียค่าโทรศัพท์)
ให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด
เวลา 9:00-18:00

【กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว】
●สายด่วนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พลัส (สำนักคณะรัฐมนตรี / ศูนย์ให้ความช่วยเหลือสังคมโดยรวม)

แชทข้อความ : แชทข้อความส่งมาที่ CHAT ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้
https://soudanplus.jp/th/index.html
โทรศัพท์ : 0120-279-889 (ไม่เสียค่าโทรศัพท์) *รองรับเฉพาะภาษาญี่ปุ่น
อีเมล : ส่งอีเมลมาที่ MAIL ในเว็บไซต์ *รองรับเฉพาะภาษาญี่ปุ่น

この記事を他の言語で見る
インドネシア語 英語 韓国語
スペイン語 タイ語 タガログ語
中国語 ネパール語 ビルマ語
ベトナム語 ポルトガル語 クメール語
日本語