รัฐบาลท้องถิ่นจะจ่ายค่าเช่าบ้านให้ 3เดือน

illust6
Hisako Hemmi

ท่านที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ไม่มีงานทำ หรือรายได้ลดน้อยลง ส่งผลให้ไม่สามารถจ่าย
ค่าเช่าบ้านได้ ทางรัฐบาลท้องถิ่นจะให้ “เงินช่วยเหลือสำหรับที่อยู่อาศัย (Juukyo kakuho kyuufukin)”
“เงินช่วยเหลือสำหรับที่อยู่อาศัย” เป็นเงินที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นจะมอบให้ท่านเพื่อนำไปใช้จ่ายค่าเช่าบ้านเป็นเวลา 3 เดือน

คนต่างชาติก็สามารถทำเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือนี้ได้

ก่อนหน้านี้ เงินช่วยเหลือนี้จะมอบให้กับ “คนที่กำลังหางานใหม่อยู่”
แต่ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น “คนที่กำลังหางานใหม่อยู่” ก็สามารถทำเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือนี้ได้

คนที่มีงานอยู่แต่รายได้ลดน้อยลง
หรือคนที่ตกงานแต่ยังไม่ได้ทำเรื่องหางานใหม่เพราะผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าก็
สามารถทำเรื่องขอรับ “เงินช่วยเหลือสำหรับที่อยู่อาศัย” ได้

โดยท่านสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่
“หน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการใช้ชีวิต” ในแต่ละเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ หากท่านไม่ทราบว่าจะต้องไปติดต่อที่ไหน
ขอให้สอบถามไปยังที่ว่าการเทศบาลเมืองที่ท่านอาศัยอยู่

ที่มา:「家賃を、3カ月、町が払います」
(やさしい日本語ニュース/withhnews・朝日新聞 2020年4月29日)
URL: https://www.facebook.com/yasashiinews/posts/223271099115045?__tn__=-R

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 日本語
ネパール語 ビルマ語 ベトナム語
ポルトガル語 ロシア語