Ang Bansa ay babayaran ang upa para sa 3 buwan

illust6
Hisako Hemmi

Ang mga nawalan ng trabaho dahil sacoronavirus (COVID-19) o mga taong nahihirapang magbayad dahil sa pagliit ng sahod ay maaaring makatanggap ng “Housing Security Benefit”magmula sa gobyerno.
Ang “Housing Security Benefit”ay babayaran ang iyong upa para sa tatlong buwan.

Maaaring gamitin ng mga dayuhan ang Benepisyong ito.

Maaari itong gamitin ng “mga taong naghahanap ng bagong trabaho”,at magmula Abril 30, maaari itong gamitin kahit na gustongka isang “taong naghahanap ng bagong trabaho”.

Kahit na nagtatrabaho pero kaunti lamang ang kinikita o mga nawalaan ng trabaho o hindi naghahanap ng trabaho dahilan sa coronavirus pero gustongmakapagtrabaho ay maaaring gamitin Ito.

Kumonsulta sa Independent Consultation Support Organization na malapit sa tirahan.Magtanong lamang sa malapit na city hall kunggustongalam ang lugar.

Pinagmulan:「家賃を、3カ月、町が払います」
(やさしい日本語ニュース/withhnews・朝日新聞 2020年4月29日)
URL: https://www.facebook.com/yasashiinews/posts/223271099115045?__tn__=-R

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 日本語
ネパール語 ビルマ語 ベトナム語
ポルトガル語 ロシア語