Về tư cách cư trú (zairyu shikaku) của người mất việc hoặc người không thể đi đến công ty làm việc do dịch virus Corona chủng mới

エンジニア写真

① Trong số những người có tư cách cư trú để làm việc, những người như dưới đây thì có thể ở Nhật với tư cách cư trú hiện tại.
(1) Người bị công ty trước đây buộc phải nghỉ việc, và muốn tìm một công việc mới
(2) Người bị công ty yêu cầu hãy ở nhà, nhưng muốn quay trở lại làm công việc cũ
(3) Người bị công ty giảm thời gian làm việc, nhưng vẫn muốn tiếp tục làm công việc hiện tại
(4) Người tương tự như người từ mục (1) đến mục (3) ở trên

Có thể xin Hoạt động ngoài tư cách (shikakugaikatsudou) .
Hãy nộp giấy tờ cho biết mình đã trở nên người giống như từ mục (1)~(4) do hoàn cảnh của công ty. Hoạt động ngoài tư cách thì có thể làm trong 6 tháng (Nếu chưa đến 6 tháng mà kỳ hạn cư trú đã hết thì được làm việc ngoài tư cách cư trú cho đến ngày hết hạn cư trú).

② Khi kỳ hạn cư trú của người ở mục ① trên kết thúc, có thể nhận tư cách cư trú mới là “Hoạt động đặc định (tokuteikatsudou)”.
Hãy nộp giấy tờ cho biết mình đã trở nên người giống như từ mục (1)~(4) do hoàn cảnh của công ty.
Và có thể xin Hoạt động ngoài tư cách nữa.
Hoạt động ngoài tư cách thì có thể làm trong 6 tháng (Nếu chưa đến 6 tháng mà kỳ hạn cư trú đã hết thì được làm việc ngoài tư cách cư trú cho đến ngày hết hạn cư trú).
Người không thể làm việc do dịch virus Corona chủng mới thì có thể gia hạn kỳ hạn cư trú (6 tháng).

(Chú ý) Những người như dưới đây thì có thể có thể gia hạn kỳ hạn cư trú với tư cách cư trú như hiện tại (1 năm).
 ・Người mà khi hết hạn cư trú, kỳ hạn đợi trong khi ở nhà còn lại trong vòng 1 tháng
 ・Người mà thời gian làm việc dài hơn thời gian bị yêu cầu ở nhà

③ Những điều cần chú ý cẩn thận
(1) Người mà có tư cách cư trú là “Hoạt động đặc định” thì khi trở lại làm việc như bình thường, hãy nhanh chóng xin đổi tư cách cư trú.
(2) Người xin Hoạt động ngoài tư cách thì cần phải được công ty cho phép. Nhất định hãy nói cho công ty biết việc mình xin Hoạt động ngoài tư cách (Hãy trình báo việc mình đã được công ty cho phép khi xin Hoạt động ngoài tư cách cư trú)
(3) Người đang là Thực tập sinh kỹ năng thì không thể làm những việc như trên

Có thể xin tư vấn về thủ tục xin cư trú bằng nhiều thứ tiếng
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html (Trang web của Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh)

Nguồn / Tài liệu tham khảo:
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方
について(出入国在留管理庁 2020 年 6 月 1 日 )
http://www.moj.go.jp/content/001320730.pdf

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 日本語
ネパール語 ビルマ語 ベトナム語
ポルトガル語