Về tư cách cư trú(zairyuushikaku) của thực tập sinh kỹ năng

airplane

*Đây là thông tin tại thời điểm ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Người không thể về nước / người không thể tiếptục thực tập

●Người không thể về nước

◆Có thể đổi sang tư cách cư trú “Hoạt động đặc định (tokuteikatsudo) (6 tháng, cóthểlàm việc)”, hoặc “Hoạt động đặc định (6 tháng, không thểlàm việc)”.

-Người vẫn tiếp tục trong tình trạng không thểvềnước thìcóthểgia hạn tư cách cư trú.

Người cóthểthay đổi tư cách cư trúthành “Hoạt động đặc định (6 tháng, cóthểlàm việc)” chỉlàngười làm công việc cócùng nội dung với việc thựctập trước đóhoặc cóliên quan đến việc thực tập trước đó. (Thay đổi công ty cũng không sao.)
Có thể tìm công việc mới ngay cả với tư cách cư trú “Hoạt động đặc định (6 tháng, không thểlàm việc)”Khi đãtìm được việc, có thể đổi sang tư cách cư trú “Hoạt động đặc định (6 tháng, cóthểlàm việc)”
●Người trởnên không thểlàm việc ởnơi màmình đãthực tập kỹnăng từtrước đến giờ.
●Người đã kết thúc chươngtrình thực tập kỹ năng và sau đó không thể về nước.

◆Khi không tìm được nơi thực tập mới,Có thể đổi sang tư cách cư trú “Hoạt động đặc định (tối đa là1 năm, cóthểlàm việc)”

-Có thể làm công việc khác với việc thực tậpkỹ năng trước đó (chỉ có thể làm việc trong 14 lĩnh vực như hộ lý, nông nghiệp v.v.)

*Có những điều kiện như phải là người tiếp tục công việc để có kỹ năng có thể làm việc với tư cách cư trú “Kỹ năng đặc định (tokuteigino)” v.v.

Có giải thích bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau ở website dưới đây:
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html
(Tiếng Nhật, tiếng Nhật dễhiểu, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng BồĐào Nha, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Tây Ban Nha)

Người tiếp tục việc thực tập kỹnăng ởNhật

●Người không thểtham dựkỳthi thực tập kỹnăng, vàkhông thểchuyển lên thực tập kỹnăng với trình độkếtiếp cao hơn

◆ó thể đổi sang tư cách cư trú “Hoạt động đặc định (4 tháng, cóthểlàm việc)” cho đến khi trởnên cóthểtham dựkỳthi thực tập kỹnăng vàchuyển sang trình độkếtiếp cao hơn kếtiếp.

*Chỉ khi làm cùng một công việc với việc thực tập và ở cùng một nơi với nơi thực tập trước đó.

●Người sẽ kết thúc chương trình “Thực tập kỹ năng (ginojisshyu) số 2 / số 3, và muốn chuyển lên “Kỹ năng đặc định số 1”nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong cho việc chuyển lên.

◆Trong thời gian chuẩn bị, có thể đổi sang tư cách cư trú “Hoạt động đặc định (4 tháng, cóthểlàm việc)”

(Người đãchuẩn bịxong thìcó thể đổi sang tư cách cư trú “ Kỹ năng đặc định số 1)
*Chỉ khi làm cùng một công việc với việc thực tập và ở cùng một nơi với nơi thực tập trước đó.

●Người sẽ kết thúc chương trình “Thực tập kỹ năng số 2”, và muốn chuyển lên “Thực tập kỹ năng số 3”

◆Có thể đổi sang tư cách cư trú“Thực tập kỹ năng số 3”

*Chỉ khi được nghiệp đoàn quản lý (kanri dantai) (nghiệp đoàn hỗ trợ việc thực tập) và công ty nơi mình thực tập chứng nhận là “ưu tú (rất tốt)”. Xin hãy hỏi công ty hoặc nghiệp đoàn quản lý.

Những nơi cóthểtư vấn bằng nhiều ngôn ngữkhác nhau vềtư cách cư trú

Hiệp hội quốc tếhóa khu vực
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
Đường dây nóng Yorisoi
https://www.since2011.net/yorisoi/
Cơ quan quản lý thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài Tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ
https://www.otit.go.jp/

Nguồn tham khảo, trích dẫn

“Chính sách đối với người nước ngoài gặp khókhăn trong việc vềnước”
(Phần thay đổi từngày 19 tháng 10 năm 2020 của Cục quản lýcư trúxuất nhập cảnh)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
→Trang đăng tải bằng nhiều ngôn ngữkhác nhau:
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

“Vềchính sách đối với việc đăng kýxin cư trúcủa người cư trútrung dài hạn hoặc người đãtừng cótư cách cư trútrung dài hạn vàgặp khókhăn trong việc vềnước do ảnh hưởng của dịch virus Corona chủng loại mới”
(Phần thay đổi từngày 19 tháng 10 năm 2020 của Cục quản lýcư trúxuất nhập cảnh)
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

“Vềchính sách đối với việc đăng kýxin cư trúcủa thực tập sinh kỹnăng bịảnh hưởng bởi sựlây nhiễm trên diện rộng của dịch virus Corona chủng loại mới”
(Phần thay đổi từngày 7 tháng 9 năm 2020 của Cục quản lýcư trúxuất nhập cảnh)
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf

“Thông báo từ Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh (Cục nhập cảnh = Immigration Services Agen) dành cho thực tập sinh kỹ năng”
(Phần thay đổi từngày 7 tháng 9 năm 2020 của Cục quản lýcư trúxuất nhập cảnh)
http://www.moj.go.jp/content/001318821.pdf

“Hướng dẫn vềviệc hỗtrợtiếp tục làm việc cho lao động người nước ngoài bịmất việc”
(Cục quản lýcư trúxuất nhập cảnh)
http://www.moj.go.jp/content/001328029.pdf
→Trang đăng tải bằng nhiều ngôn ngữkhác nhau:
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

この記事を他の言語で見る
英語 中国語 ベトナム語
タガログ語 インドネシア語 ネパール語
タイ語 ビルマ語 クメール語
モンゴル語 日本