Chương trình bằng tiếng Việt! ベトナム語の番組10月から開始!


Phòng chống thiên tai ~ 災害への備え
10月7日・14日、第1第2土曜日5時から5時半。新しくベトナム語の番組が始まりました。
Thứ 7 của tuần thứ 1, 2  17:00~17:30 Phòng chống thiên tai
Chương trình bằng tiếng Việt

日本はとても災害の多い国です。その日本で安心な生活を手に入れるため外国人も防災知識をもつことは重要です。 この番組はベトナム人のための防災の知恵を伝える番組です。

Nhật Bản là quốc gia có nhiều thiên tai. Để có thể an tâm sinh sống tại Nhật thì người nước ngoài cũng cần phải tự mình trang bị những kiến thức về phòng chống thiên tai. Đây là chương trình phát thanh về thông tin kiến thức phòng chống thiên tai dành cho người Việt.

わぃわぃの聞き方
Cách nghe FMYY
わぃわぃの聞き方は大きく分けて2種類!
Có 2 cách để nghe FMYY
ブラウザかアプリで聞くことができます。
Có thể nghe qua website hoặc trên ứng dụng.
Windows であればブラウザ、 Mac やスマホならアプリでどうぞ。
Nếu là máy tính dùng hệ điều hành Windows thì nghe qua website, nếu là Macbook hay Smartphone thì hãy nghe bằng ứng dụng.

★インターネットをみるソフト:ブラウザ
★Phần mềm xem internet: Nghe qua website
① “tcc117.jp/fmyy” を開く。または「FMYY」で検索。
① Mở link (liên kết): tcc117.jp/fmyy, tìm từ khóa “FMYY”
② わぃわぃのホームページ、左側の 「わぃわぃを聞く」ボタンをクリッ ク 。
② Trên trang web của FMYY, click (nhấp) chuột vào biểu tượng「わぃわぃを聞く」phía bên trái màn hình.
③(一部ブラウザのみ)ダウンロードされたファイルをダブルクリック。
③ Click đúp chuột vào file (tệp tin) đã được tải xuống (bắt buộc đối với một vài trình duyệt)
④ わぃわぃをお楽しみください!
④ Hãy lắng nghe chương trình FMYY