「Thư viện âm thanh “VIETNAM yêu mến KOBE”」カテゴリーアーカイブ

Tháng 2 năm 2024 (Phần 3) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (2)” / 2024年2月(Part 3)「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年2月(Part 3)「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」

Tháng 2 năm 2024 (Phần 3) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (2)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

今回の番組は前回に引き続き「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」というテーマでお伝えします。
Chương trình hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ về chủ đề “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (2)” được nói đến ở phần trước.

続きを読む Tháng 2 năm 2024 (Phần 3) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (2)” / 2024年2月(Part 3)「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」

Tháng 2 năm 2024 (Phần 2) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (1)” / 2024年2月(Part 2)「1.17KOBEに灯りをinながた(1)」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年2月(Part 2)「1.17KOBEに灯りをinながた(1)」
Tháng 2 năm 2024 (Phần 2) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (1)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回の番組は「能登半島地震」というテーマでお伝えしました。
Chúng tôi đã chia sẻ nội dung về “Động đất ở bán đảo Noto” ở số phát sóng trước.
Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất ở bán đảo Noto” / 2024年2月(Part 1)「能登半島地震」

2024年2月Part 2とPart 3では「1.17KOBEに灯りをinながた」についてお伝えします。
Trong phần 2 và 3 của chương trình tháng 2/2024, chúng tôi sẽ chia sẻ về “Sự kiện thắp nến tưởng niệm 1.17 KOBE in Nagata”.

続きを読む Tháng 2 năm 2024 (Phần 2) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (1)” / 2024年2月(Part 2)「1.17KOBEに灯りをinながた(1)」

Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất Bán đảo Noto” / 2024年2月(Part 1)「能登半島地震」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年2月(Part 1)「能登半島地震」
Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất Bán đảo Noto”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」から収録日の時点で約4週間が経過しています。しかし、ニュースを見ると、まだまだ苦しい状況で生活されている状況を目にします。神戸から被災地にボランティアに行っている人もいます。今、関西にいる私たちに何ができるのかと考えながらの収録でした。
Tính đến thời điểm thu âm thì đã khoảng 4 tuần trôi qua kể từ ngày “Động đất bán đảo Noto năm 2024” xảy ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, mỗi khi đọc tin tức thì chúng ta vẫn thấy nhiều người đang lâm vào hoàn cảnh sống khó khăn. Cũng đã có nhiều tình nguyện viên từ Kobe lên đường đến nơi chịu thiệt hại. Hiện tại, nhân buổi thu âm này, những người đang sống ở Kansai là chúng tôi muốn suy nghĩ về việc mình có thể thực hiện và xin chia sẻ cùng quý vị.

続きを読む Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất Bán đảo Noto” / 2024年2月(Part 1)「能登半島地震」

Tháng 1 năm 2024 (Phần 3) “Triển lãm nghệ thuật Thailand Biennale 2023 〈ZOMIA IN THE CLOUD〉” / 2024年1月(Part 3)「タイランドビエンナーレ2023〈ZOMIA IN THE CLOUD〉」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年1月(Part 3)「タイランドビエンナーレ2023〈ZOMIA IN THE CLOUD〉」
Tháng 1 năm 2024 (Phần 3) “Triển lãm nghệ thuật Thailand Biennale 2023 〈ZOMIA IN THE CLOUD〉”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回の番組は「たかとりの記憶から生まれた芸術(2)」というテーマでお伝えしました。
Chương trình lần trước chúng tôi đã chia sẻ về chủ đề “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori(2)”
Tháng 1 năm 2024 (Phần 2) “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori (2)” / 2024年1月(Part 2)「たかとりの記憶から生まれた芸術(2)」

今回の番組は「タイランドビエンナーレ2023〈ZOMIA IN THE CLOUD〉」というテーマでお伝えします。
Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị chủ đề “Thailand Biennale 2023 〈ZOMIA IN THE CLOUD〉” trong chương trình hôm nay.

続きを読む Tháng 1 năm 2024 (Phần 3) “Triển lãm nghệ thuật Thailand Biennale 2023 〈ZOMIA IN THE CLOUD〉” / 2024年1月(Part 3)「タイランドビエンナーレ2023〈ZOMIA IN THE CLOUD〉」

Tháng 1 năm 2024 (Phần 2) “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori (2)” / 2024年1月(Part 2)「たかとりの記憶から生まれた芸術(2)」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年1月(Part 2)「たかとりの記憶から生まれた芸術(2)」
Tháng 1 năm 2024 (Phần 2) “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori (2)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

今回の番組は前回に引き続き「たかとりの記憶から生まれた芸術」というテーマでお伝えしました。
Chương trình hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ về chủ đề “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori” được nói đến ở phần trước.
Tháng 1 năm 2024 (Phần 1) “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori (1)” / 2024年1月(Part 1)「たかとりの記憶から生まれた芸術(1)」

続きを読む Tháng 1 năm 2024 (Phần 2) “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori (2)” / 2024年1月(Part 2)「たかとりの記憶から生まれた芸術(2)」

Tháng 1 năm 2024 (Phần 1) “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori (1)” / 2024年1月(Part 1)「たかとりの記憶から生まれた芸術(1)」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年1月(Part 1)「たかとりの記憶から生まれた芸術(1)」
Tháng 1 năm 2024 (Phần 1) “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori (1)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

新年、明けましておめでとうございます。2024年もよろしくお願いいたします。
Chúc mừng năm mới quý vị và các bạn. Hy vọng năm 2024 sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người.

続きを読む Tháng 1 năm 2024 (Phần 1) “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori (1)” / 2024年1月(Part 1)「たかとりの記憶から生まれた芸術(1)」