「AWEPあんしんつうしん」カテゴリーアーカイブ

2022年7月「AWEP あんしんつうしん」コロナ感染の経験 Experience of corona infection

コロナ感染の経験 Experience of corona infection
・Fever outpatient clinic
・Symptoms and medications

2022年06月28日「 awepあんしんつうしん」PARA SA PAG-IWAS SA HEAT STROKE


Ang YouTube AWEP Anshin Tsushin noong ika-6 ng Hunyo 2022 ay tungkol sa Heat Stroke at ang panganib nito.


Kakaiba ang init sa bansang Hapon kung ikukumpara sa Pilipinas. Mula ngayon ibayong ingat ang kailagan upang hindi ma-Heat Stroke. Kailangan pa rin ang mask sa pang-araw-araw upang makiwas sa Corona. Ngunit kung nasa labas panatiliin pa rin ang distansiyang 2 metro ang layo sa bawa`t isa.
Ugaliin ang pag-inom ng tubig ng madalas.
Kapag nasa loob kuwarto magbukas ng bentilador o aircon.
Mayroon din impormasyon upang makaiwas sa mga sakuna sa iba`t-ibang lengguwahe.
I-download lamang ang app na ito.

2022年05月28 日「awepあんしんつうしん」

Important Information in Education
Admission Procedures for Elementary, Junior HS, Senior HS and College
Difference between Junior HS and Senior HS
College
System to Assist the Students
Educational Support of Kobe City
Scholarship
Warning and Advisory for Calamities and Natural Disasters
Annual School Calendar for Elementary School
National Holiday

2022年2月19日「AWEPあんしんつうしん」外国(がいこく)から日本(にほん)に入る時(はいるとき)の注意(ちゅうい)すること。

日本(にほん)にはいるときPCR検査(けんさ)の証明(しょうめい)が必要(ひつよう)です。
72時間(じかん)以内(いない)の証明(しょうめい)です。
そして検査(けんさ)の採取(さいしゅ)の種類(しゅるい)を書く(かく)必要(ひつよう)があります。
鼻(鼻)か唾液(だえき)かそれとも両方(りょうほう)か?
注意(ちゅうい)しましょう。

2021年12月AWEPあんしんつうしん「Merry Xmas!]

★For those who want to join our exchange gift, please bring gifts worth:
(クリスマスプレゼント交換に参加したい方は、プレゼントを持ってきてください。)
-2,000 yen for adults (大人 2,000円)
-1,000 yen for kids  (こども 1,000円)
★Enjoy the taste of Filipino Foods
for only 1,000 yen (in obentou style).
フィリピン料理(お弁当)が買えます。 1,000円