Có Huấn luyện lánh nạn sóng thần!


Vào lúc 10:00 Thứ 5 ngày 5 tháng 11 Huấn luyện lánh nạn sóng thần

Vào lúc 10:00 sáng Thứ 5 ngày 5 tháng 11
Có Huấn luyện lánh nạn sóng thần

Đây là ‘‘sự huấn luyện’’ 

Âm thanh lánh nạn sẽ phát ra từ hệ thống không dây của Phòng chống thiên tai 


Điện thoại di động sẽ rú lên inh ỏi báo động