Tháng 1 năm 2020 “Giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai” / 2020年1月「罹災証明書」


「住みやすい日本を創るための情報発信番組」
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2020年1月「罹災証明書」
Tháng 1 năm 2020 “Giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai”

皆さんこんにちは。ベトナム夢KOBEのVu Thi Thu Thuyと林貴哉が、今月も引き続き、日本に暮らすベトナム人の役に立つ情報をお伝えします。先月の放送では、「これまでのベトナム語番組の振り返り」をしました。今月、2020年1月の番組では、「罹災証明書」についてお伝えします。
Xin chào Quý vị và các bạn. Thủy và Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục đồng hành cùng Quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong số phát sóng vào tháng 12 năm ngoái, chúng ta đã cùng nhau “Nhìn lại chặng đường phát sóng của chương trình trong những năm vừa qua”. Trong chương trình tháng 1 lần này, chúng tôi sẽ nói về “Giấy chứng nhận thiệt hại do thiên tai”!