staff のすべての投稿

Tháng 10 năm 2021 (lần thứ 1) “Giới thiệu trang web đa ngôn ngữ về việc mang thai ở Nhật dành cho đối tượng chính là thực tập sinh kỹ năng” / 2021年10月 (第1回)「技能実習生等を対象とした日本での妊娠に関する多言語情報サイトの紹介」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年10月 (第1回)「技能実習生等を対象とした日本での妊娠に関する多言語情報サイトの紹介」
Tháng 10 năm 2021 (lần thứ 1) “Giới thiệu trang web đa ngôn ngữ về việc mang thai ở Nhật dành cho đối tượng chính là thực tập sinh kỹ năng”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのThuyとTakayaが日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Thủy và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

2021年9月(第1回)の番組では「コムスタカ―外国人と共に生きる会」の代表の中島眞一郎さんにご出演いただき、日本で妊娠して出産したベトナム人技能実習生の事例をご紹介いただきました。
Trong chương trình phát sóng lần thứ 1 vào tháng 9/2021, chúng ta đã vinh dự được đón chào vị khách mời là bác Nakashima Shinichiro – Chủ tịch “Nhóm Kumustaka – Đồng hành với người ngoại quốc” đến chia sẻ về trường hợp thực tập sinh người Việt Nam mang thai và sinh con tại Nhật.

Tháng 9 năm 2021 (lần thứ 1) “Trường hợp thực tập sinh người Việt Nam đã mang bầu và sinh con tại Nhật” / 2021年9月(第1回)「日本で妊娠して出産したベトナム人技能実習生の事例」

今回も、「コムスタカ―外国人と共に生きる会」から、佐久間より子さんをゲストにお迎えして、ウェブサイト「日本でのにんしん」について教えていただきました。
Tiếp nối chương trình lần trước, lần này, chị Sakuma Yoriko cũng là thành viên của “Nhóm Kumustaka – Đồng hành với người ngoại quốc” đến tham gia chương trình với tư cách là khách mời đã giới thiệu cho chúng ta về trang web có tên là “Mang thai ở Nhật Bản”.

● ウェブサイト「日本でのにんしん」 / Trang web: “Mang thai ở Nhật Bản”
・日本語 / tiếng Nhật: https://ninshinjapan.weebly.com/
・ベトナム語 / Tiếng Việt: https://ninshinjapan.weebly.com/ti7871ng-vi7879t.html

続きを読む Tháng 10 năm 2021 (lần thứ 1) “Giới thiệu trang web đa ngôn ngữ về việc mang thai ở Nhật dành cho đối tượng chính là thực tập sinh kỹ năng” / 2021年10月 (第1回)「技能実習生等を対象とした日本での妊娠に関する多言語情報サイトの紹介」

Tháng 9 năm 2021 (lần thứ 2) “Lựa chọn trường đại học và cuộc sống sinh viên: Chia sẻ từ kinh nghiệm của nhân viên hỗ trợ học tập” / 2021年9月 (第2回)「大学選び・大学生活:学習支援スタッフの経験から」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年9月 (第2回)「大学選び・大学生活:学習支援スタッフの経験から」
Tháng 9 năm 2021 (lần thứ 2) “Lựa chọn trường đại học và cuộc sống sinh viên: Chia sẻ từ kinh nghiệm của nhân viên hỗ trợ học tập”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh ThưとTakayaが日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

2021年8月(第2回)の番組では、ベトナム夢KOBEの学習支援教室で子どもたちのサポートを行っている藤井さんをゲストにお迎えして、「日本の大学と入試の概要」についてお伝えしました。
Tại chương trình tháng 8 năm 2021 (lần thứ 2), chúng tôi đã đón tiếp chị Fujii, người đang tham gia hỗ trợ các em học sinh tại lớp hỗ trợ học tập của VIETNAM yêu mến KOBE, và chia sẻ “Khái quát về đại học và kỳ thi đầu vào đại học của Nhật”.

Tháng 8 năm 2021 (lần thứ 2) “Khái quát về đại học và kỳ thi đầu vào đại học của Nhật” / 2021年8月(第2回)「日本の大学と入試の概要」

今回は学習支援教室で活動している、FujiikeさんとHiroさんに声で出演してもらいました。二人は国際系の学部で勉強しています。今回の番組では、どのように大学を選んだのか、そして、現在、どのような大学生活をしているのかを聞きました。
Lần này, chúng tôi tiếp tục nhận được sự tham gia của bạn Fujiike và bạn Hiro đến từ lớp Hỗ trợ học tập. Hai bạn đang học tại khoa Quan hệ quốc tế. Chương trình lần này, chúng tôi đã hỏi hai bạn về việc các bạn đã chọn trường đại học như thế nào, và, hiện tại, đang trải qua cuộc sống sinh viên ra sao.

続きを読む Tháng 9 năm 2021 (lần thứ 2) “Lựa chọn trường đại học và cuộc sống sinh viên: Chia sẻ từ kinh nghiệm của nhân viên hỗ trợ học tập” / 2021年9月 (第2回)「大学選び・大学生活:学習支援スタッフの経験から」

Tháng 9 năm 2021 (lần thứ 1) “Trường hợp thực tập sinh người Việt Nam đã mang bầu và sinh con tại Nhật” / 2021年9月(第1回)「日本で妊娠して出産したベトナム人技能実習生の事例」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年9月(第1回)「日本で妊娠して出産したベトナム人技能実習生の事例」
Tháng 9 năm 2021 (lần thứ 1) “Trường hợp thực tập sinh người Việt Nam đã mang bầu và sinh con tại Nhật”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのThuyとTakayaが日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Thủy và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.
これまでの番組でも、日本での子育てについてお伝えしてきました。今回は「コムスタカ―外国人と共に生きる会」の代表で、外国人の支援を行ってきた中島眞一郎さんをゲストにお迎えして、日本で妊娠して出産したベトナム人技能実習生の事例を紹介していただきます。
Từ trước tới nay thì chương trình cũng đã từng nói về chủ đề nuôi con tại Nhật. Hôm nay, chúng tôi chào đón anh Nakashima Shinichiro – Chủ tịch “Nhóm Kumustaka – Đồng hành với người ngoại quốc” đến để có những chia sẻ về trường hợp thực tập sinh người Việt Nam mang bầu và sinh con tại Nhật.

※ コムスタカの情報は以下のホームページから見ることができます。
Có thể xem thông tin về Nhóm Kumustaka từ trang home page dưới đây.
・日本語 / Tiếng Nhật: http://www.kumustaka.org/
日本語のページにはベトナム語での情報も掲載されています。
Ở trang hiển thị tiếng Nhật cũng có ghi thông tin bằng tiếng Việt.
・English: http://www.kumustaka.org/English/index.html

続きを読む Tháng 9 năm 2021 (lần thứ 1) “Trường hợp thực tập sinh người Việt Nam đã mang bầu và sinh con tại Nhật” / 2021年9月(第1回)「日本で妊娠して出産したベトナム人技能実習生の事例」

Tháng 8 năm 2021 (lần thứ 2) “Khái quát về đại học và kỳ thi đầu vào đại học của Nhật” / 2021年8月(第2回)「日本の大学と入試の概要」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年8月(第2回)「日本の大学と入試の概要」
Tháng 8 năm 2021 (lần thứ 2) “Khái quát về đại học và kỳ thi đầu vào đại học của Nhật”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh ThuとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回、2021年7月(第1回)の番組では、「日本での妊娠・出産の制度」についてお伝えしました。
Tại số phát sóng lần thứ 1 của tháng 8, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về “Chế độ mang thai và sinh con tại Nhật”.
これまで、ベトナム語番組では「日本での子育て」というテーマで日本での妊娠・出産、日本の保育園・幼稚園、小学校、中学校、高校についてお伝えしてきました。今後は、高校卒業後の進路についていくつか番組を作っていきます。今回の番組はその一回目として、大学がどのような場所なのかの説明と、大学に入るためのテストについてお伝えしました。このテストは、「大学入学試験」、「大学入試」などと呼ばれていて、いろいろな種類があります。
Cho đến nay, chương trình tiếng Việt của chúng tôi đã chia sẻ về những chủ đề gọi chung là “Nuôi con tại Nhật”, bàn về nội dung mang thai và sinh con tại Nhật, chuyện nhà trẻ và trường mẫu giáo ở Nhật cũng như về trường tiểu học, cấp 2, cấp 3. Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chương trình về con đường tương lai sau khi tốt nghiệp cấp 3 của các em học sinh. Chương trình lần này, số đầu tiên thuộc chủ đề này, chúng tôi đã giải thích về Đại học là nơi như thế nào và chia sẻ về kỳ thi vào đại học. Kỳ thi này thường được gọi là “Thi đầu vào đại học_Daigaku nyugaku shiken” hay “Daigaku nyushi”, và cũng có nhiều thể loại khác nữa.
今回は、ベトナム夢KOBEの学習支援教室で生徒たちのサポートをしている藤井美和さんをゲストにお迎えしました。
Trong chương trình lần này, chúng tôi chào đón chị Fujii Miwa, người đang thực hiện việc hỗ trợ các bạn học sinh tại lớp hỗ trợ học tập của VIETNAM yêu mến KOBE.

続きを読む Tháng 8 năm 2021 (lần thứ 2) “Khái quát về đại học và kỳ thi đầu vào đại học của Nhật” / 2021年8月(第2回)「日本の大学と入試の概要」

Tháng 8 năm 2021 (lần thứ 1) “Chế độ mang thai và sinh con tại Nhật” / 2021年8月 (第1回) 「日本での妊娠・出産の制度」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年8月 (第1回) 「日本での妊娠・出産の制度」
Tháng 8 năm 2021 (lần thứ 1) “Chế độ mang thai và sinh con tại Nhật”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh ThuとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回、2021年7月 (第2回) の番組のテーマは「親子で作る本場ベトナムの味:サイゴンチュンハイ」でした。
Số phát sóng lần thứ 2 của tháng 7, chúng tôi đã chia sẻ về chủ đề “Sài Gòn Trường Hải – hương vị chuẩn món Việt Nam được tạo nên từ hai mẹ con”

今回は、日本での妊娠・出産をテーマに、制度についてお伝えします。日本の母子保健法は、国籍や在留資格に関係なく、日本で妊娠しているすべての女性に適用されます。在留資格のない非正規滞在者が妊娠をした場合でも通常の手続きや対応を行うことになっています。今日紹介するのは、妊娠・出産に関する情報を提供しているウェブサイトです。
Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ về chủ đề mang thai và sinh con tại Nhật cùng với những chế độ liên quan. Luật bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em được áp dụng cho mọi phụ nữ mang thai tại Nhật không kể quốc tịch và tư cách lưu trú nên cho dù người mẹ không có tư cách lưu trú hoặc lưu trú bất hợp pháp thì các thủ tục và đối ứng vẫn được thực hiện như bình thường. Đặc biệt, chương trình sẽ cung cấp cho quý vị những địa chỉ hữu ích để tra cứu thông tin và nhận tư vấn về vấn đề này.

続きを読む Tháng 8 năm 2021 (lần thứ 1) “Chế độ mang thai và sinh con tại Nhật” / 2021年8月 (第1回) 「日本での妊娠・出産の制度」

Tháng 7 năm 2021 (lần thứ 2) “Sài Gòn Trường Hải – hương vị chuẩn món Việt Nam được tạo nên từ hai mẹ con” / 2021年7月 (第2回) 「親子で作る本場ベトナムの味:サイゴンチュンハイ」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年7月 (第2回) 「親子で作る本場ベトナムの味:サイゴンチュンハイ」
Tháng 7 năm 2021 (lần thứ 2) “Sài Gòn Trường Hải – hương vị chuẩn món Việt Nam được tạo nên từ hai mẹ con”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのThuyとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Thủy và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回、2021年7月 (第1回) の番組のテーマは「震災と私(2):たった一つの命を守る準備 食べ物編」でした。
Tại số phát sóng lần thứ 1 của tháng 7, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về “Động đất và tôi (2): Chuẩn bị để bảo vệ mạng sống – Chuẩn bị về thực phẩm”.

今回は、神戸市長田区でベトナム料理店「サイゴンチュンハイ」を経営されている石田チュンハイさんをゲストにお迎えしました。今日の番組では、お店の紹介と石田チュンハイさんの思いを日本語とベトナム語で話していただきました。
Chương trình lần này, chúng tôi đã chào đón sự tham gia của một vị khách mời là anh Ishida Trường Hải hiện đang kinh doanh nhà hàng Việt Nam có tên là “Sài Gòn Trường Hải” tại quận Nagata, thành phố Kobe. Trong chương trình, anh đã giới thiệu về nhà hàng cũng như có những chia sẻ về suy nghĩ của mình bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt.

続きを読む Tháng 7 năm 2021 (lần thứ 2) “Sài Gòn Trường Hải – hương vị chuẩn món Việt Nam được tạo nên từ hai mẹ con” / 2021年7月 (第2回) 「親子で作る本場ベトナムの味:サイゴンチュンハイ」