staff のすべての投稿

Tháng 1 năm 2021 (lần thứ hai) “Hãy chuẩn bị cho thảm họa thiên nhiên” / 2021年1月(第2回)「自然災害の時のために準備してください」

「住みやすい日本を創るための情報発信番組」
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年1月(第2回)「自然災害の時のために準備してください」
Tháng 1 năm 2021 (lần thứ hai) “Hãy chuẩn bị cho thảm họa thiên nhiên”

皆さん、こんにちは。今回もベトナム夢KOBEのAnh ThuとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。前回、2021年1月(第1回)の放送では、「阪神・淡路大震災を経験して」というテーマで、阪神・淡路大震災を経験されたベトナムの方の声を紹介しました。
Xin chào quý vị và các bạn. Trong tháng này, Anh Thư và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản. Ở tập trước, trong chương trình phát sóng tháng 1 năm 2021 (lần thứ nhất), chúng tôi đã giới thiệu câu chuyện của một người Việt từng trải qua trận đại động đất Hanshin-Awaji với chủ đề “Trải nghiệm về đại động đất Hanshin-Awaji”.

今年度のベトナム語番組は、神戸市の【「協働と参画」推進助成】を受けて放送しています。今回、2021年1月(第2回)の番組には、神戸市危機管理室から佐藤絵理さんにお越しいただき、「自然災害の時のために準備してください」というテーマでお話いただきました。
Năm nay, nhận được sự giúp đỡ trong việc đẩy mạnh “hợp tác và tham gia dự án” của thành phố Kobe, chúng tôi hân hạnh phát sóng chương trình tiếng Việt này.
Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự khi có sự hiện diện của chị Sato Eri thuộc Văn phòng Quản lý Khủng hoảng Thành phố Kobe. Chị sẽ chia sẻ về chủ đề “ Hãy chuẩn bị cho thảm họa thiên nhiên”.

続きを読む Tháng 1 năm 2021 (lần thứ hai) “Hãy chuẩn bị cho thảm họa thiên nhiên” / 2021年1月(第2回)「自然災害の時のために準備してください」

Tháng 1 năm 2021 (lần thứ 1) “Trải nghiệm về trận đại động đất Hanshin Awaji” / 2021年1月(第1回)「阪神・淡路大震災を経験して」

「住みやすい日本を創るための情報発信番組」
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年1月(第1回)「阪神・淡路大震災を経験して」
Tháng 1 năm 2021 (lần thứ 1) “Trải nghiệm về trận đại động đất Hanshin Awaji”

皆さん、こんにちは。今月はベトナム夢KOBEのAnh ThuとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。前回、12月第2回の放送では、「外国につながる子供の教育・保護者との連携:安心して学校生活をおくるために」というテーマでお伝えしました。
Xin chào Quý vị và các bạn. Anh Thư và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục truyền tải những thông tin hữu ích dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình hôm nay. Trong số phát sóng lần 2 của tháng 12, chúng tôi đã nói về “Giáo dục trẻ em người nước ngoài・Kết nối với phụ huynh: Để có thể an tâm tận hưởng cuộc sống học đường”.

1月の2回の番組は防災がテーマです。1回目は震災の経験をお伝えして、そこから防災の知恵について考えます。そして、2回目の番組では災害への準備についてお伝えします。2021年1月(第1回)の番組では、阪神・淡路大震災をここ神戸・長田で経験されたMinhさんにお越しいただきました。
Hai chương trình phát thanh của tháng 1 sẽ chia sẻ về chủ đề phòng chống thiên tai. Số đầu tiên này, chúng tôi xin truyền tải tới quý vị nội dung về kinh nghiệm trải qua động đất để từ đó cùng nhau suy ngẫm về tri thức phòng chống thiên tai. Và, chương trình lần tới chúng tôi sẽ truyền tải về sự chuẩn bị cho thiên tai thảm họa. Đặc biệt hôm nay, trong số phát thanh tháng 1 năm 2021 (lần đầu tiên của năm 2021), còn có sự góp mặt của chú Minh, người đã từng trải qua trận đại động đất Hanshin, Awaji tại Nagata Kobe.

続きを読む Tháng 1 năm 2021 (lần thứ 1) “Trải nghiệm về trận đại động đất Hanshin Awaji” / 2021年1月(第1回)「阪神・淡路大震災を経験して」

Tháng 12 năm 2020 (lần thứ 2) “Giáo dục trẻ em người nước ngoài・Kết nối với phụ huynh: Để có thể an tâm tận hưởng cuộc sống học đường” / 2020年12月(第2回)「外国につながる子供の教育・保護者との連携:安心して学校生活をおくるために」

「住みやすい日本を創るための情報発信番組」
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2020年12月(第2回)「外国につながる子供の教育・保護者との連携:安心して学校生活をおくるために」
Tháng 12 năm 2020 (lần thứ 2) “Giáo dục trẻ em người nước ngoài・Kết nối với phụ huynh: Để có thể an tâm tận hưởng cuộc sống học đường”

皆さん、こんにちは。今月も、ベトナム夢KOBEのメンバーが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。前回、12月第1回目の放送では、「教育:高校受験の経験」というテーマでお伝えしました。
Xin chào Quý vị và các bạn. Viet Nam Yeumen Kobe xin được tiếp tục truyền tải những thông tin hữu ích dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình hôm nay. Trong số phát sóng lần 1 của tháng 12, chúng tôi đã nói về “Giáo dục: trải nghiệm về kỳ thi trung học phổ thông”.

今年度のベトナム語番組は、神戸市の【「協働と参画」推進助成】を受けて放送をします。そのため、12月の番組からは、行政の方に参加していただく回が加わります。今日は、神戸市教育委員会事務局学校教育課の辻敏彰先生にお越しいただき、「外国につながる子供の教育・保護者との連携:安心して学校生活をおくるために」というテーマでお話いただきました。番組冒頭で、辻先生からはベトナム語で自己紹介をしていただきました。
Chương trình radio tiếng Việt năm nay cũng nhận được sự tài trợ của Phòng xúc tiến hợp tác và dự án của thành phố Kobe. Vì vậy, từ tháng 12 tăng thêm một số buổi thu hình có sự tham gia của các vị khách mời đến từ cơ quan hành chính. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất được vinh hạnh khi được chào đón sự có mặt của ngài Tsuji Toshiaki đến từ Ban Giáo dục – Ủy ban Giáo dục thành phố Kobe đến để chia sẻ với chủ đề về “Giáo dục trẻ em người nước ngoài・Kết nối với phụ huynh: Để có thể an tâm tận hưởng cuộc sống học đường”. Và trước khi bắt đầu chương trình thì thầy Tsuji đã có đôi lời giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt.

続きを読む Tháng 12 năm 2020 (lần thứ 2) “Giáo dục trẻ em người nước ngoài・Kết nối với phụ huynh: Để có thể an tâm tận hưởng cuộc sống học đường” / 2020年12月(第2回)「外国につながる子供の教育・保護者との連携:安心して学校生活をおくるために」

Tháng 12 năm 2020 (lần thứ 1) “Giáo dục: trải nghiệm về kỳ thi trung học phổ thông” / 2020年12月(第1回)「教育:高校受験の経験」

「住みやすい日本を創るための情報発信番組」
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2020年12月(第1回)「教育:高校受験の経験」
Tháng 12 năm 2020 (lần thứ 1) “Giáo dục: trải nghiệm về kỳ thi trung học phổ thông”

皆さん、こんにちは。今月も、ベトナム夢KOBEのメンバーが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。先月の放送では、「地域のグルメ」というテーマでお伝えしました。
Xin chào Quý vị và các bạn. VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục truyền tải những thông tin hữu ích dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình hôm nay. Trong chương trình tháng trước, chúng tôi đã nói về “Món ăn ngon ở địa phương”.

今年度のベトナム語番組は、神戸市の【「協働と参画」推進助成】を受けて放送をします。そのため、12月の番組からは、行政の方に番組に参加していただく回が加わり、月に2回の放送になります。そして、パーソナリティにも、これまでのThuyとTakayaに加えて、Anh Thuが加わりました。
Chương trình phát thanh năm nay phát sóng nhờ sự tài trợ của Phòng xúc tiến hợp tác và dự án của thành phố Kobe. Vì vậy, từ tháng 12 có thêm sự tham gia của các vị khách mời hành chính phát sóng một tháng hai lần. Cho nên, ngoài Thủy và Takaya đã tham gia từ trước đến nay còn có thêm một thành viên mới là Anh Thư.

続きを読む Tháng 12 năm 2020 (lần thứ 1) “Giáo dục: trải nghiệm về kỳ thi trung học phổ thông” / 2020年12月(第1回)「教育:高校受験の経験」

Tháng 11 năm 2020 “Món ăn ngon ở địa phương” / 2020年11月「地域のグルメ」

「住みやすい日本を創るための情報発信番組」
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2020年11月「地域のグルメ」
Tháng 11 năm 2020 “Món ăn ngon ở địa phương”

皆さん、こんにちは。ベトナム夢KOBEのVu Thi Thu Thuyと林貴哉が、今月も日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。先月の放送では、「地場産業と外国人」というテーマでお伝えしました。11月の番組では「地域のグルメ」というテーマで番組をお送りします。今回はスタジオと遠隔を組み合わせて収録をしました。
Xin chào Quý vị và các bạn. Thủy và Takaya của Viet Nam Yeumen Kobe xin được tiếp tục truyền tải những thông tin hữu ích dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình hôm nay. Trong chương trình tháng trước, chúng tôi đã nói về “người nước ngoài và ngành công nghiệp địa phương”. Và trong tháng 11 lần này, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn chương trình có chủ đề về “Món ăn ngon ở địa phương”. Hôm nay, chúng tôi kết hợp thực hiện chương trình tại trường quay và thu hình từ xa.

続きを読む Tháng 11 năm 2020 “Món ăn ngon ở địa phương” / 2020年11月「地域のグルメ」