staff のすべての投稿

Tháng 7 năm 2021 (lần thứ 1) “Động đất và tôi(2): Chuẩn bị để bảo vệ mạng sống – Chuẩn bị về thực phẩm“ / 2021年7月(第1回)「震災と私(2):たった一つの命を守る準備 食べ物編」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年7月(第1回)「震災と私(2):たった一つの命を守る準備 食べ物編」
Tháng 7 năm 2021 (lần thứ 1) “Động đất và tôi(2): Chuẩn bị để bảo vệ mạng sống – Chuẩn bị về thực phẩm“

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのThuyとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Thủy và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回、2021年6月(第2回)の番組のテーマは「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種」でした。
Tại số phát sóng lần thứ 2 của tháng 6, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về “Tiêm chủng vắc xin cho bệnh truyền nhiễm vi rút corona chủng mới”.

今回は、6月(第1回)の番組にもゲストに来ていただいた黒谷静佳さんに再び登場していただきます。前回のテーマは「震災と私:日本に住む海外の方への思い」でした。
Chương trình lần này sẽ thêm một lần nữa được chào đón sự tham gia của một vị khách mời là cô Kurotani Shizuka, người hiện đã góp mặt trong chương trình lần thứ 1 của tháng 6. Chủ đề lần trước mà cô đã chia sẻ là “Động đất và tôi: Cảm nghĩ dành cho những người nước ngoài sống tại Nhật”.
Tháng 6 năm 2021 (lần thứ 1) “Động đất và tôi: Cảm nghĩ dành cho những người nước ngoài sống tại Nhật” / 2021年6月(第1回)「震災と私: 日本に住む海外の方への思い」

今回のテーマは、「震災と私(2):たった一つの命を守る準備 食べ物編」です。
Trong chương trình hôm nay, cô sẽ tiếp nối câu chuyện lần trước để chia sẻ với chúng ta về chủ đề “Động đất và tôi (2): Chuẩn bị để bảo vệ mạng sống – Chuẩn bị về thực phẩm”.

続きを読む Tháng 7 năm 2021 (lần thứ 1) “Động đất và tôi(2): Chuẩn bị để bảo vệ mạng sống – Chuẩn bị về thực phẩm“ / 2021年7月(第1回)「震災と私(2):たった一つの命を守る準備 食べ物編」

Tháng 6 năm 2021 (lần thứ 2) “Tiêm chủng vắc xin cho bệnh truyền nhiễm vi rút corona chủng mới” / 2021年6月(第2回)「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年6月(第2回)「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種」
Tháng 6 năm 2021 (lần thứ 2) “Tiêm chủng vắc xin cho bệnh truyền nhiễm vi rút corona chủng mới”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh ThuとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回、2021年6月(第1回)の番組では神戸で環境問題に関する活動をされている黒谷静佳さんをゲストにお迎えし、「震災と私:日本に住む海外の方への思い」というテーマでお話しいただきました。
Tại số phát sóng lần thứ 1 của tháng 6, chúng ta đã chào đón sự tham gia của một vị khách, cô Kurotani Shizuka, người hiện đang hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến vấn đề môi trường tại Kobe. Cô đã chia sẻ cho chúng ta câu chuyện mang chủ đề “Động đất và tôi: Cảm nghĩ dành cho những người nước ngoài sống tại Nhật”.

今回の番組は、神戸市のHPに掲載されている「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について」(2021年6月18日最終確認)をもとにお伝えします。最新の情報は以下のサイトを確認してください。
Chương trình lần này chúng tôi xin chia sẻ về “Tiêm chủng vắc xin cho bệnh truyền nhiễm vi rút corona chủng mới” dựa trên thông tin của thành phố Kobe (được xác nhận lần cuối ngày 18/6/2021). Về thông tin mới nhất, quý vị có thể xác nhận từ website dưới đây.

続きを読む Tháng 6 năm 2021 (lần thứ 2) “Tiêm chủng vắc xin cho bệnh truyền nhiễm vi rút corona chủng mới” / 2021年6月(第2回)「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種」

Tháng 6 năm 2021 (lần thứ 1) “Động đất và tôi: Cảm nghĩ dành cho những người nước ngoài sống tại Nhật” / 2021年6月(第1回)「震災と私: 日本に住む海外の方への思い」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年6月(第1回)「震災と私: 日本に住む海外の方への思い」
Tháng 6 năm 2021 (lần thứ 1) “Động đất và tôi: Cảm nghĩ dành cho những người nước ngoài sống tại Nhật”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh ThuとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回、2021年5月(第2回)の番組のテーマは「日本での子育て: 保育園の経験」でした。保育所に通う子どもがいるThúyさんをゲストにお迎えしました。今回は、現在、神戸で環境問題に関する活動をされている黒谷静佳さんをゲストにお迎えし、「震災と私: 日本に住む海外の方への思い」というテーマでお話しいただきました。
Tại số phát sóng lần thứ 2 của tháng 5, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về “Nuôi con ở Nhật: Kinh nghiệm gửi trẻ ở nhà trẻ của Nhật” qua sự chia sẻ từ chị Thúy – hiện đang có con đang được gửi tại nhà trẻ. Chương trình lần này chào đón sự tham gia của một vị khách, cô Kurotani Shizuka, người hiện đang hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến vấn đề môi trường tại Kobe. Cô đã chia sẻ cho chúng ta câu chuyện mang chủ đề “Động đất và tôi: Cảm nghĩ dành cho những người nước ngoài sống tại Nhật”.

続きを読む Tháng 6 năm 2021 (lần thứ 1) “Động đất và tôi: Cảm nghĩ dành cho những người nước ngoài sống tại Nhật” / 2021年6月(第1回)「震災と私: 日本に住む海外の方への思い」

Tháng 5 năm 2021 (lần thứ 2) “Nuôi con ở Nhật: Kinh nghiệm gửi con ở nhà trẻ của Nhật” / 2021年5月(第2回)「日本での子育て:保育園の経験」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年5月(第2回)「日本での子育て:保育園の経験」
Tháng 5 năm 2021 (lần thứ 2) “Nuôi con ở Nhật: Kinh nghiệm gửi con ở nhà trẻ của Nhật”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのThuyとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Thủy và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回、2021年5月(第1回)の番組では、多文化共生ガーデンで活躍されているThuanさんにお越しいただき、「多文化共生ガーデン: 開墾スタートから1年を迎えて」というテーマでお伝えしました。
Tại số phát sóng lần thứ 1 của tháng 5, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về “Khu vườn cộng sinh đa văn hóa: Chào đón 1 năm kể từ khi bắt đầu khai hoang” qua sự chia sẻ từ anh Thuần , anh là người đang hoạt động rất tích cực tại vườn ra cộng sinh đa văn hóa.

続きを読む Tháng 5 năm 2021 (lần thứ 2) “Nuôi con ở Nhật: Kinh nghiệm gửi con ở nhà trẻ của Nhật” / 2021年5月(第2回)「日本での子育て:保育園の経験」

Tháng 5 năm 2021 (lần thứ 1) “Khu vườn cộng sinh đa văn hóa: Chào đón 1 năm kể từ khi bắt đầu khai hoang” / 2021年5月(第1回)「多文化共生ガーデン: 開墾スタートから1年を迎えて」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年5月(第1回)「多文化共生ガーデン: 開墾スタートから1年を迎えて」
Tháng 5 năm 2021 (lần thứ 1) “Khu vườn cộng sinh đa văn hóa: Chào đón 1 năm kể từ khi bắt đầu khai hoang”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh ThuとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。前回、2021年4月(第2回)の番組では、「ハイ・アン・ニエン・マ・ソン:2020年度のダイジェストとこれからの発展に向けて」というテーマでお伝えしました。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay. Tại số phát sóng lần thứ 2 của tháng 4, chúng tôi đã truyền tải đến quý vị nội đung về “HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG: Nhìn lại tóm lược năm 2020 và hướng tới sự phát triển về sau”.

ベトナム語番組では、皆さんからのお便りを募集しています。
以下のフォームから送ってください。皆さんからの声をお待ちしております。
Trong chương trình tiếng Việt, chúng tôi đang chiêu tập những lá thư phản hồi từ tất cả quý vị.
Hãy gửi cho chúng tôi từ biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi đang mong chờ ý kiến từ tất cả mọi người.

Hòm thư góp ý đến chương trình radio tiếng Việt / ベトナム語ラジオ お便り受付フォー厶
https://forms.gle/JA1f8VaVXf9ARGX76

続きを読む Tháng 5 năm 2021 (lần thứ 1) “Khu vườn cộng sinh đa văn hóa: Chào đón 1 năm kể từ khi bắt đầu khai hoang” / 2021年5月(第1回)「多文化共生ガーデン: 開墾スタートから1年を迎えて」

Tháng 4 năm 2021 (lần thứ 2) “HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG: Nhìn lại tóm lược năm 2020 và hướng tới sự phát triển về sau” / 2021年4月(第2回)「ハイ・アン・ニエン・マ・ソン:2020年度のダイジェストとこれからの発展に向けて」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年4月(第2回)「ハイ・アン・ニエン・マ・ソン:2020年度のダイジェストとこれからの発展に向けて」
Tháng 4 năm 2021 (lần thứ 2) “HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG: Nhìn lại tóm lược năm 2020 và hướng tới sự phát triển về sau”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのThuyとAnh ThuとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Thủy và Thư và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回、2021年4月(第1回)の番組には、日本年金機構三宮年金事務所の本田さんをゲストにお迎えし、「知っておきたい年金のはなし」というテーマでお話いただきました。
Tại số phát sóng lần thứ 1 của tháng 4, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về “Câu chuyện về lương hưu mà bạn nên biết” qua sự chia sẻ từ anh Honda thuộc Văn phòng Hưu trí Sannomiya của Cơ quan Hưu trí Nhật Bản.

今回の番組では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら過ごした1年間の生活と、その間の番組の内容を振り返りました。そして、今後の番組作りに向けた抱負を述べました。
Trong chương trình lần này, chúng tôi đã điểm lại nội dung những số phát sóng trong 1 năm vừa qua cũng như nói về những cảm nhận về cuộc sống khi phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh Corona. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nói về những mong muốn được thực hiện để xây dựng chương trình về sau ngày một tốt hơn.

続きを読む Tháng 4 năm 2021 (lần thứ 2) “HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG: Nhìn lại tóm lược năm 2020 và hướng tới sự phát triển về sau” / 2021年4月(第2回)「ハイ・アン・ニエン・マ・ソン:2020年度のダイジェストとこれからの発展に向けて」