มีโครงการช่วยเหลือผู้ที่กำลังหางาน (คิวโชคุชิเอนเซโดะ)

โครงการช่วยเหลือผู้ที่กำลังหางาน (คิวโชคุชิเอนเซโดะ) คือ โครงการที่ทางประเทศญี่ปุ่นเริ่มขึ้นมาเพื่อช่วยให้บุคคลที่ไม่ได้รับประกันการจ้างงาน (โคะโยโฮะเคน) หางานได้เร็วขึ้น

th

*ท่านที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อไปยัง ฮัลโหลเวิร์ค ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่

●เงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือ
คือ ①~④ ทุกข้อดังต่อไปนี้
① ท่านที่กำลังยื่นสมัครการรหางานอยู่ที่ ฮัลโหลเวิร์ค
② ไม่มีประกันการจ้างงาน และไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างตกงาน (ชิสึเกียวคิวฟุ)
③ มีความมุ่งมั่นอยากทำงาน และมีความสามารถ
④ ได้รับการพิจารณาจาก ฮัลโหลเวิร์ค ว่าจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
(ตัวอย่าง เช่น)
บุคคลที่ไม่ได้เบี้ยเลี้ยงระหว่างตกงาน
บุคคลที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างตกงาน แต่ยังไม่สามารถหางานใหม่ได้
ผู้ที่เคยมีบริษัทเป็นของตนเองแต่ไม่มีงานทำ ณ ปัจจุบัน
ผู้ที่จบการศึกษาโดยที่ยังหางานทำไม่ได้

 

● การฝึกอบรมการทำงาน

คอร์สพื้นฐาน → ฝึกอบรมระยะสั้น เฉพาะสกิลพื้นฐานเพื่อให้สามารถทำงานได้
คอร์สปฏิบัติ → เรียนรู้สกิลที่จำเป็นของงานประเภทที่ตนอยากทำ
⮚ ระยะเวลาการเข้าคอร์ส : 2-6 เดือน ต่อ 1 คอร์ส
⮚ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ ฮัลโหลเวิร์ค

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

●เบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรมการทำงาน

<เนื้อหา>
100,000เยน /เดือน
เงินค่าเดินทางไปสถานที่ฝึกอบรมการทำงาน
ค่าที่อยู่อาศัย (*)
* กรณีที่ฮัลโหลเวิร์ค พิจารณาแล้วว่าควรย้ายบ้านเพื่อเข้ารับการอมรม

< เงื่อนไขในการรับเงิน >
① มีรายได้ตัวเองไม่ถึง 80,000 เยน/เดือน
② มีรายได้ของครัวเรือนไม่ถึง 250,000 เยน/เดือน
③ แต่ละครัวเรือนต้องมีทรัพย์สินทางการเงิน (เช่น เงินเก็บ) มูลค่ารวมกันไม่ถึง 3 ล้านเยน
④ ไม่มีที่ดินหรือตึกครอบครอง นอกจากที่ที่อาศุยอยู๋ ณ ปัจจุบัน
⑤ เข้าฝึกอบรมทุกครั้งไม่ขาด
⑥ ไม่มีบุคคลใดในครอบครัวที่รับเงินเบี้ยเลี้ยงประเภทเดียวกันอยู่
⑦ ไม่เคยโกหกสร้างเรื่องขอเงินเบี้ยเลี้ยงใดๆ ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา

* ท่านต้องไป รับคำปรึกษาเรื่องงานที่ ฮัลโหลเวิร์ค ทั้งตอนที่เข้าคอร์สอบรมและหลังจบคอร์ส (ปรึกษาเรืองงาน)

หากเบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรมการทำงานนั้นไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ท่านสามารถยืมเงินได้ (ต้องคืนในอนาคต)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามไปยัง ฮัลโหลเวิร์ค

 

● ขั้นตอน
ขั้นตอนการเข้ารับการอบรม
1. ไปฮัลโหลเวิร์ค ที่อยู๋ใกล้บ้าน ยื่นสมัครการหางาน บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า อยากเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ที่กำลังหางาน
   ↓
2. เลือกคอร์สอบรมที่ ฮัลโหลเวิร์ค
   ↓
3. สมัครเข้ารับการอบรมที่ ฮัลโหลเวิร์ค
   ↓
4. นำเอกสารการสสมัครไปยื่นที่สถานที่ที่จะฝึกอบรม
   ↓
5. สอบ (สัมภาษณ์และข้อเขียน) ณ สถานที่เข้ารับการอบรม

สอบถามกับทาง ฮัลโหลเวิร์ค เรื่องการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน

   ↓
6. หากได้รับการแจ้งว่าสอบผ่านแล้ว กรุณาไปรับแบบฟอร์มแพลนการช่วยเหลือการทำงานที่ฮัลโหลเวิร์ค
   ↓
7. เข้ารับการอบรม
ปรึกษาการทำงานที่ ฮัลโหลเวิร์ค ตามวันที่กำหนด

 

ขั้นตอนการรับเบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรมการทำงาน
1. บอกเจ้าหน้าที่ว่าอยากได้เบี้ยเลี้ยง
   ↓
2. รับเอกสารและแบบฟอร์มที่จำเป็นต่อการตรวจสอบล่วงหน้าของการขอเบี้ยเลี้ยง (♦)
   ↓
3. กรอกและยื่นเออกสารที่จะใช้ในการตรวจสอบล่วงหน้าของการขอเบี้ยเลี้ยง (♠)
   ↓
4. รับผลการตรวจสอบล่วงหน้าและขอเอกสารเพื่อยื่นใบสมัคร
   ↓
5. ยื่นสมัครขอเบี้ยเลี้ยง ณ เวลาที่ปรึกษาการทำงาน

* กรณีดังต่อไปนี้ม่สามารถรับเบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรมการทำงาน
ขอให้ทุกท่านโปรดระมัดระวัง

・ไม่ไป ฮัลโหลเวิร์ค ตามวันที่นัดหมาย
・ไม่ไป /ไปสาย/กลับเร็ว ณ วันที่อบมรม (แม้ว่าจะแค่ครั้งเดียวก็ตาม)
(หากมีเหตุผล จะต้องยื่นแสดงหลักฐาน กรุณาขอคำปรึกษาเพิ่มเติม)

 

(♠)เอกสารและแบบฟอร์มที่จำเป็นต่อการยื่นขอการตรวจสอบล่วงหน้าในการยื่นขอเบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรมการทำงาน

・เอกสารที่มีระบุหมายเลขประจำตัว (เช่น มายนัมเบอร์การ์ด)
・บัตรประจำตัวคนต่างชาติ (ไซริวการ์ด)
・แบบฟอร์มที่รับมาจาก ฮัลโหลเวิร์ค (♦)
เอกสารอื่นๆ (สอบถาม ฮัลโหลเวิร์คถึงรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

● สถานที่ติดต่อ

ฮัลโหลเวิร์ค ในเมืองที่ใกล้บ้านท่าน
ข้อมูล ฮัลโหลเวิร์ค ที่มีล่ามอยู่ (อัพเดต ณ เดือนพฤษภาคม 2020)
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

 

<อ้างอิง>

「求職者支援制度のご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 日本
ネパール語 ビルマ語 フランス語
ベトナム語 ペルシア語 ポルトガル語
マレー語 モンゴル語 ロシア語