Mga tips sa paghuhugas ng kamay. Mga tamang pamamaraan ng paghuhugas ng kamay.Mga tamang pamamaraan ng paghuhugas ng kamay.
Mahaba na ba ang iyong mga kuko?
Gupitin ang mga kuko ng maikli.
Ang dumi ay nananatili sa mga puwang ng pagitan ng mga daliri.
Alisin ang relo at singsing kapag maghuhugas ng mga kamay.
Ang bahagi kung saan nananatili ang mga dumi.
Dulo ng daliri
Puwang ng kuko
Sa pagitan ng mga daliri
Sa paligid ng hinlalaki
Bahaging pulso
Mga kulubot sa mga kamay
Likod ng kamay
Isaisip natin ang paghuhugas ng maingat.
“Ang susunod, tingnan kung paano ang wastong paghuhugas ng mga
kamay.”
Basain ang mga kamay ng umaagos na tubig.
Pabulain ang sabon.
Maglagay ng sabon sa inyong mga kamay at kuskusin nang mabuti.
Unatin ang likod ng mga kamay at hugasan.
Hugasan ang dulo ng mga daliri at ang mga puwang ng mga kuko.
Hugasan ang mga pagitan ng mga daliri.
Hugasan ang mga pagitan ng mga daliri.
Hugasan din ang bahaging pulso.
Banlawan sa maraming tubig.
Gumamit ng malinis na tuwalya o papel na tuwalya sa pagpapatuyo.
Huwag kailanman gumamit ng tuwalya na ginamit na ng iba.