「MASAYANG TAHANAN」カテゴリーアーカイブ

2022年1月1日 MasayangTahanan〜ANG LINDOL SA HANSHIN/AWAJI

今日のテーマ

1、ANG LINDOL SA HANSHIN/AWAJI
2、MGA DAPAT GAWIN SA ORAS NG SAKUNA
◆自然災害について知りましょう
Alamin natin ang mga bagay tungkol
sa Natural Disaster
Earthquake
Ang paglindol ay bigla nagaganap.
Ang panganib na idudulot ng lindol sa dagat ay ang pagkaroon ng Tidal Wave o”Tsunami”
Ang panganib na idudulot ng lindol sa kabundundukan
ay ang pagkakaroon ng mga pagguho ng burol
Maaari ding magkaroon ng sunog sa siyudad kapag nagkaroon ng lindol.
Ang nasa screen ay ang Disaster Site ng Hyogo Prefecture at ng Kobe City.Ating alamin ang mga impormasyon tungkol sa disaster ng inyong tinitirahan sa pamamagitan ng pagtingin sa website.

11 Des,「 MasayangTahanan」OPEN “KOBE INTERNATIONAL COMMUNITY CENTER in Shin Nagata “& Xmas!

ngayong dumaang n buwang,
1)Ang pagpapakilala sa KICC
Kobe International Community CenterPagpapakilala sa KICC.
Para sa ating unang paksan, nandito po ang Director ng KICC na si Upang ipakilala  ang KICC, at ang mga layunin nito.
(Magandang hapon po sa inyo director? In Japanese )2)Ang “Omicron Variant”

3)Masayang Tahanan’s Christmas Party

Oct.31th 2021 MASAYANG TAHANAN Covid Vaccine&ProgramPortal site.


Ngayon naman po ay nais naming ihatid sa inyo ang pinakahuling impormasyon tungkol sa Covid-19 at mga bagay na may kinalaman dito.

Batid po natin na ang pagdating ng pandemiyang Covid-19 ang nagbigay ng malaking gimbal, takot at kalungkutan sa buong mundo. Gimbal sa biglaang paglaganap nito, TAKOT para sa lahat, sa kadahilanang wala kaagad narampatang-lunas at gamot para sa mga nahawa dito. At nagdulot ng kalungkutan at pighati dahil sa pagpanaw ng ating mga mahal sa buhay sanhi ng pagkahawa at pagka-impeksyon dito. Maraming uri at pag-iibang-anyo ang naganap sa Virus na ito.
続きを読む Oct.31th 2021 MASAYANG TAHANAN Covid Vaccine&ProgramPortal site.

Mga tips sa paghuhugas ng kamay. Mga tamang pamamaraan ng paghuhugas ng kamay.


Mga tamang pamamaraan ng paghuhugas ng kamay.
Mahaba na ba ang iyong mga kuko?
Gupitin ang mga kuko ng maikli.
Ang dumi ay nananatili sa mga puwang ng pagitan ng mga daliri.
Alisin ang relo at singsing kapag maghuhugas ng mga kamay.
Ang bahagi kung saan nananatili ang mga dumi.
Dulo ng daliri
Puwang ng kuko
Sa pagitan ng mga daliri
Sa paligid ng hinlalaki
Bahaging pulso
Mga kulubot sa mga kamay
Likod ng kamay
Isaisip natin ang paghuhugas ng maingat.
“Ang susunod, tingnan kung paano ang wastong paghuhugas ng mga
kamay.”
Basain ang mga kamay ng umaagos na tubig.
Pabulain ang sabon.
Maglagay ng sabon sa inyong mga kamay at kuskusin nang mabuti.
Unatin ang likod ng mga kamay at hugasan.
Hugasan ang dulo ng mga daliri at ang mga puwang ng mga kuko.
Hugasan ang mga pagitan ng mga daliri.
Hugasan ang mga pagitan ng mga daliri.
Hugasan din ang bahaging pulso.
Banlawan sa maraming tubig.
Gumamit ng malinis na tuwalya o papel na tuwalya sa pagpapatuyo.
Huwag kailanman gumamit ng tuwalya na ginamit na ng iba.

Bentilasyon.Ibabahagi ko sa inyo ang paraan ng pagbe-bentilasyon.


Bentilasyon.
Ibabahagi ko sa inyo ang paraan ng pagbe-bentilasyon.
“Kinakailangan ng ilang minutong bentilasyon ng silid, 1 o higit pa
kada 30 minuto.”
“Kinakailangan pa rin ang bentilasyon kahit na gumagamit ng air
con.”
Ang air con ay hindi nakakapagbentilasyon.
“Sa pagbebentilasyon ay kinkailangang magbukas ng 2 binatana sa
magkabilaang lugar.”
Hangga’t maaari ay huwag gamitin ang silid na walang bintana.
“Panatilihing bukas ang pintuan kung gagamitin ang silid na walang
bintana.”
Ganyundin, gumamit ng bentilador sa pagbebentilasyon.
I-ayon ang laki ng silid sa social distancing.
“Sa panahon ng tag-init, babaan ang itinakdang temperatura ng
air con at panatilihing bukas ang pinto at bintana sa pagbebentilasyon.”
Mag-ingat sa heat stroke.
“Ang pauli’t-ulit na pagsasagawa ng bawa’t isang bagay ay siyang
magiging paraan upang maka-iwas sa impeksyon sa Corona.”
“Ang bawa’t bagay na ginagawa ng bawa’t-isa ay isang paraan upang
maka-iwas sa panganib ang lahat ng tao.”
“Ang pag-una sa pangangalaga sa sariling kalusugan ay
mapoprotektahan din ang kalusugan ng mga taong nasa iyong paligid.”
Ngayon, simulan mo na ang mga bagay na kaya mong gawain.
0 件のコメント