「MASAYANG TAHANAN」カテゴリーアーカイブ

Pagpapakilala ng aktibidad  TAHANAN TAHANA March 2023

Magandang araw po sa inyong lahat!!!
*Konsultasyon sa Masayang Tahanan
Tuwing Martes sa pamamagitan ng Telepono o magtungo sa opisina ng MT.
Maaaring mag-message o magpadala ng e-mail kung hindi makatawag sa araw ng Martes.
Tel. No: 078-862-6519
Oras: 12:00~17:00
Lugar: Masayang Tahanan’s Office
Kobe-shi, Chuo-ku, Yamamoto-dori 3-19-8,
Kobe Center for Overseas Migration and Cultural Interaction
Bldg. 3F
e-mail: mt4filmoms@gmail.com
PAUNAWA!!!
SARADO PO ANG BUILDING NG ATING OPISINA TUWING LUNES.

*Ang MASAYANG TAHANAN ay nagsisimulang tumanggap ng mga aplikasyon upang maging miyembro ng Filipino Community Group in Kobe para sa taon 2023~2024.
Ang mga bagong programa tulad ng Writing Class ay magsisimula sa April kasabay ng Nihongo Classes, Computer Class, Kodomo Class at Tagalog Class (para sa mga bata) tuwing 2nd at 4th Sunday ng buwan at Tagalog Class para sa adult Japanese tuwing Tuesday, 11:30-13:00.
Para sa iba pang detalye, nawa ay magtungo lamang sa aming opisina na bukas tuwing TUESDAY: 13:00-17:00, FRIDAY: 14:00-18:00
2nd & 4th SUNDAYS: 11:00-1700
Maaari ding tumawag o mag-mail o message,
TEL. NO:078-862-6519
e-mail: mt4filmoms@gmail.com
FB Messenger: Masayang Tahanan
Isa po itong pagkakataon na ibinibigay sa atin ng mga sumusuporta at tumutulong sa mga programa ng MT upang muling makapagpatuloy sa taong ito, kung kaya’t halina po at huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Sama-sama po tayong dagdagan ang ating kaalaman upang maging mas matatag na pundasyon ng pamumuhay nating mga Pilipino dito sa Japan.
Maraming salamat po!!!

JULY 2022 MASAYANG TAHANAN 〜About Japanese OBON “Araw ng mga Patay”

JULY 2022 MASAYANG TAHANAN 〜About Japanese OBON “Araw ng mga Patay”
☆彡MASAYANG TAHANAN office
3d floor 3-19-8 Yamamoto-dori Chuo-ku Kobe
telephone 078-862-6519
email address mt4filmoms@gmail.com
Facebook address
https://www.facebook.com/filmoms/
Magkita-kita po tayong muli !!