「MASAYANG TAHANAN」カテゴリーアーカイブ

JULY 2022 MASAYANG TAHANAN 〜About Japanese OBON “Araw ng mga Patay”

JULY 2022 MASAYANG TAHANAN 〜About Japanese OBON “Araw ng mga Patay”
☆彡MASAYANG TAHANAN office
3d floor 3-19-8 Yamamoto-dori Chuo-ku Kobe
telephone 078-862-6519
email address mt4filmoms@gmail.com
Facebook address
https://www.facebook.com/filmoms/
Magkita-kita po tayong muli !!

FMYYYouTubeprogram ”MASAYANG TAHANAN“ MAY2022 Information “MASAYANG TAHANA Phillipine community”

MASAYANG TAHANA Phillipine community
Pagpapakilala ng kultura at kaugalian ng mga Pilipino
☆彡Newoffice
Kaigai ijyu & Bunka koryu center
3d floor 3-19-8 Yamamoto-dori Chuo-ku Kobe
Tel:078-862-6519
Email address : mt4filmoms@gmail.com
Facebook address: https://www.facebook.com/filmoms/

Nihongo Class/Children’s Class/Basic Caregiving Class for Beginners
Tagalog Class for Kids/Paglahok sa mga proyekto at aktibidad sa Kobe City
Newsletter
FMYYYouTube program ”MASAYANG TAHANAN“

Tagalog