Tháng 3 năm 2024 (Phần 2) “Động đất và Sự phục hồi (2)” / 2024年3月(Part 2)「地震と復興 (2)」


住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年3月(Part 2)「地震と復興 (2)」

Tháng 3 năm 2024 (Phần 2) “Động đất và Sự phục hồi (2)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

今回の番組は前回に引き続き「地震と復興 (2)」というテーマでお伝えします。
Chương trình hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ về chủ đề “Động đất và Sự phục hồi (2)” được nói đến ở phần trước.

Tháng 3 năm 2024 (Phần 1) “Động đất và Sự phục hồi (1)” / 2024年3月(Part 1)「地震と復興 (1)」

今回の番組では、ティック・ドゥック・チーさん(神戸・和楽寺/NPO日越支援会)が、石川県でこれまで行ってきた活動について詳しくお伝えしました。
Trong số phát sóng lần này, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết hoạt động hỗ trợ của thầy Thích Đức Trí (Chùa Hòa Lạc Kobe/Hiệp Hội Hỗ Trợ Nhật Việt) tại tỉnh Ishikawa cho đến thời điểm hiện tại.

(1)募金活動 Hoạt động quyên góp tiền
(2)七尾市での食事の提供 Cung cấp bữa ăn tại thành phố Nanao
(3)石川県(七尾市以外でも)ベトナム人/外国人の支援を行った。Hỗ trợ cho người Việt Nam và người nước ngoài ở tỉnh Ishikawa (cả bên ngoài thành phố Nanao)

それではまた次回、番組でお会いしましょう。
Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và Hẹn gặp lại!