Tháng 3 năm 2024 (Phần 3) “Động đất và Sự phục hồi (3)” / 2024年3月(Part 3)「地震と復興 (3)」


住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年3月(Part 3)「地震と復興 (3)」

Tháng 3 năm 2024 (Phần 3) “Động đất và Sự phục hồi (3)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

今回の番組は前回に引き続き「地震と復興 (3)」というテーマでお伝えします。
Chương trình hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ về chủ đề “Động đất và Sự phục hồi (3)” được nói đến ở phần trước.

Tháng 3 năm 2024 (Phần 2) “Động đất và Sự phục hồi (2)” / 2024年3月(Part 2)「地震と復興 (2)」

今回の番組では、2011年3月11日の東日本大震災の被災地の様子も紹介しながら、能登半島地震の被災地のこれからについて考えました。
Trong số phát thanh này, chúng tôi đã vừa giới thiệu về trạng thái nơi từng chịu thiệt hại của Đại động đất phía Đông Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, vừa suy nghĩ về tương lai của nơi chịu thiệt hại động đất bán đảo Noto.

それではまた次回、番組でお会いしましょう。
Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và Hẹn gặp lại!