TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Đã được ban hành trên toàn tỉnh Hyogo


  26/4/2021
TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Đã được ban hành trên toàn tỉnh Hyogo
Để có thể cứu được nhiều nhất có thể những tính mạng đang gặp nguy hiểm,
thành phố Kobe yêu cầu tất cả mọi người dân thực hiện những điều sau:
1. Hạn chế tối đa việc ra ngoài khi không thực sự cần thiết.
2. Không nói chuyện khi không đeo khẩu trang.
3. Đảm bảo 3 điều sau nếu nói chuyện khi ăn:
a. Giữ khoảng cách với đối phương ít nhất là 1 mét.
b. Ngồi chéo (không ngồi đối diện). Để trống 1 ghế giữa người ngồi cùng
hàng.
c. Không nói to.
4. Không
Để có thể cứu được nhiều nhất có thể những tính mạng đang gặp nguy hiểm,
thành phố Kobe yêu cầu tất cả mọi người dân thực hiện những điều sau:
1. Hạn chế tối đa việc ra ngoài khi không thực sự cần thiết.
2. Không nói chuyện khi không đeo khẩu trang.
3. Đảm bảo 3 điều sau nếu nói chuyện khi ăn:
a. Giữ khoảng cách với đối phương ít nhất là 1 mét.
b. Ngồi chéo (không ngồi đối diện). Để trống 1 ghế giữa người ngồi cùng
hàng.
c. Không nói to.
4. Không uống bia rượu theo nhóm ở công viên hay ngoài đường.